شبیه سازی شبکه جریان آب درآبخوان آبرفتی پیرامون تونل های مکانیزه و برآورد دبی ورودی با استفاده از روش عددی اجزاء محدودتوسط نرم افزار Seep/w

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 660

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL03_242

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398

چکیده مقاله:

نفوذ آب به تونل می تواند منجر به وارد شدن خساراتی از جمله تجهیزات ساخت تونل، پرسنل و روند اجرای کار شود،آگاهی ازمیزان ورود آب به تونل می تواند در انتخاب روش حفاری مناسب و همچنین طراحی پمپ مورد نیاز برای خروج آب از تونل موثر باشد . باتوجه به اینکه مدل های عددی توانایی حل معادلات حاکم بر جریان آب زیرزمینی را دارا می باشند واین مدل ها معادلات دیفرانسیلی را به صورت تقریبی حل می کنند در این مقاله با استفاده از روش مدلسازی عددی اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار Seep/w از مجموعه Geo studio، میزان دبی ورودی به تونل خط 7 مترو تهران واقع د ر-کیلومتراژ 7+260 خیابان مولوی که درزیر سطح آب زیرزمینی واقع شده است در حالتی که در پایان هرفصل سطح آب زیرزمینی افت کرده و در کف تونل قرار گیرد و به حالت پایدار برسد تخمین زده شد وخطوط جریان و پتانسیل و بردارهای سرعت جریان آب در اطراف تونل در دو مقطع طولی و عرضی تونل در حالت پایدار شبیه سازی گردید. دبی ورودی به تونل درفصل بهار: 0/16لیتر برثانیه، تابستان: 0/12 لیتر برثانیه ، پاییز و زمستان: 0/2 لیتر برثانیه به ازای واحد طول تونل می باشد. همچنین با استفاده از این نرم افزار، مقطع طولی از تونل زده شد وحالتی که آب تنها از یک نقطه از سقف تونل به درون آن نشت کند نیز شبیه سازی گردید.

کلیدواژه ها:

تونل خط هفت مترو تهران ، شبیه سازی شبکه جریان آب ، مدل عددی ، نفوذ آب زیرزمینی ، .Seep/w

نویسندگان

فرزانه مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هیدروژئولوژی،دانشگاه خوارزمی تهران

محمد نخعی

دانشیار گروه زمینشناسی،دانشگاه خوارزمی تهران

صادق طریق ازلی

دکتری زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسی مشاور ساحل