Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر سیدرضا موسوی حرمی

Dr. S R. Mousavi Harami

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180348)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر سیدرضا موسوی حرمی

سمتهای علمی و اجرایی سیدرضا موسوی حرمی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عضو

سمتهای علمی و اجرایی سیدرضا موسوی حرمی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه
سردبیر

مقالات نمایه شده سیدرضا موسوی حرمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی دمای دیرینه بخش بالایی سازند سورمه با استفاده از ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن (حوضه خلیج فارس)یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
2دریافت فایل PDF مقالهبرخاستگاه میان لایه های ماسه سنگی سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور: بر اساس شواهد پتروگرافییازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های خوشه سازی MRGC و SOM جهت تعیین الکتروفاسیس های ماسه سنگ های سازندهای چلکن و آقچاگیل در چاه اکتشافی شماره 2میدان سردار جنگلدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
4دریافت فایل PDF مقالهفرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام (خصوصاً زون 2) در میدان نفتی آب تیمورهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی محیط رسوبی و گسترش ماسه سنگ های زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه ی هم سنگی و نمودار گاماهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای اشباع ٣۵ % جیوه WinlandR35 ونشانگرزون جریانیFZI) برای توصیفواحدهای جریانی مخزن بنگستان در میدان منصوریدومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
7دریافت فایل PDF مقالهزمین شیمی ماسه سنگ های توربیدایتی ائوسن سراوان، جنوب خاوری ایراناولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند تیرگان و مقایسه آن با سازند های شوریجه و سرچشمه در شرق حوضه کپه داغاولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران1392
9دریافت فایل PDF مقالهثبت ایزوتوپ های پایدار درکربناتهای خاکزای سازندشوریجه شمال شرق ایران؛ کاربرد دربازسازی سطوح فشاردی اکسیدکربن PCO2 اتمسفردیرینهنخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار1392
10دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای کنترل کنندهی نحوهی گسترش بافتهای مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در سازند آسماری میدان کوپالاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
11دریافت فایل PDF مقالهفرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان نفتی کوپالاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
12دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی دولومیت های سازند آسماری درمیدان نفتی منصوریاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
13دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایراناولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
14دریافت فایل PDF مقالهانتقال‏آلاینده‏های فلزی و خود پالایی رودخانه‏جاجرود براساس مطالعات رسوب شناسی و زیست محیطیششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
15دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند پادها در شمال طبس،شرق ایران مرکزیششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
16دریافت فایل PDF مقالهارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرایندهای دیازنزی در سازند زرد برش سقا و تکل کوه در شمال غرب کپه داغششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
17دریافت فایل PDF مقالهنقش فرآیندهای دیاژنزی بر میزان تخلخل موجود در سازند سروکششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی ناحیه کرمان و البرزمرکزیششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
19دریافت فایل PDF مقالهتفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگهای سازند پادها واقع درشمال کرمانششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
20دریافت فایل PDF مقالهمعرفی ریز رخساره ها ، تفسیر و مقایسه محیط رسوبی سازند زرد در منطقه تکل کوه و برش الگو(روستای زرد)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب شناسی زیست محیطی و تحلیل نقش رسوبات سد لتیان در جداسازی فلسات سنگین از آب ورودی به سدشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی دوروش خوشه سازی برپایه ی نمودارچند بعدی MRGC و خوشه سازی دینامیکی DC جهت تفکیک رخساره های الکتریکی مخزن بنگستان دریکی ازمیادین جنوب غربی ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
23دریافت فایل PDF مقالهاثرفسیلها در سازند آیتامیر: اشاره ای بر رفتارشناسی، تافونومی ایکنوفاسیسها و دیرین زیستشناسیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختارهای زیرسطحی کم عمق در خورهای پارک و شور در شمال غرب دریای عمان با روش رادار نفوذی به زمین (GPR)پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی توسنپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و محیط رسوبی سازند امیران در منطقه لرستانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر آیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین خلیج فارسسی امین گردهمایی علوم زمین1390
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخسارهها و محیط رسوبی بخش گوری از سازند میشانسی امین گردهمایی علوم زمین1390
29دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی دیاژنز و کیفیت مخزنی سازندکنگان درمیدان تابناکسی امین گردهمایی علوم زمین1390
30دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های سنگی براساس الکتروفاسیس ها درسازندهای کژدمی و سروک درچاه نمک غربی 1سی امین گردهمایی علوم زمین1390
31دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بافت های مختلف انیدریت درزون تولیدی سازند آسماری - میدان منصوریسی امین گردهمایی علوم زمین1390
32دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها وچینه نگاری سکانسی سازند مزدوران درغرب کپه داغ برمبنای داده های تحت الارضی و سطح الارضیسی امین گردهمایی علوم زمین1390
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رو شهای رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داد ههای پتروفیزیکیسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی انواع دولومیت و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک دریکی از میادین نفتی جنوب غرب ایرانسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
35دریافت فایل PDF مقالهلیتواستراتیگرافی و بایوستراتیگرافی سازند تیرگان در برش مرجع، غرب حوضه کپه داغبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
36دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان، غرب حوضه کپه داغبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد سرعت موج برشی از روی داده های پتروفیزیکیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
38دریافت فایل PDF مقالهمکانیزمهای تشکیل کانی دولومیت در سازند سروک در یکی از میدانهای نفتی جنوب غرب ایرانپانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
39دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب و بررسی روند ریز شوندگی در حوضه آبریز سدطرق (زیرحوضه مغان) – جنوب غرب مشهددهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
40دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه رسوبگذاری و موقعیت تکتونیکی منشا رسوبات نئوکومین (کرتاسه تحتانی) در شمال شرق فریمانبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
41دریافت فایل PDF مقالهتفکیک سنگهای کرتاسه فوقانی واقع در جنوب بیرجند، بر اساس مطالعات چینه شناسیهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
42دریافت فایل PDF مقالهتفسیر تاریخچه دیاژنتیکی رسوبات کربناتی پالئوسن بالایی شرق حوضه کپه داغ بر اساس داده های سنگ نگاری و ایزوتوپیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
43دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند چمن بید در دو برش واقع در شمال شرق مشهدچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379
44دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی و ژئومورفولوژی مخروطهای افکنه و مناطق پست پلایایی در شمال شرق استان یزد واقع در ایران مرکزیسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
45دریافت فایل PDF مقالهکاربرد داده های لرزه ای بازتابی سه بعدی در چینه شناسی توالی ها و اکتشاف پترولیوم: مثالی از میادین گازی خانگیران و گنبدلی در شمالشرق ایرانسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سنگ چینه شناسی سازند شوریجه در مقطع رادکان-بارو، جنوب شرق قوچان و مقایسه آن با مقاطع چشمه گیلاس، دره خور و گردنه مزدورانسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
47دریافت فایل PDF مقالهلیتواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند مزدوران یک در شمال مشهد و معرفی آن به عنوان سازند خانه زو (با تونین - کالووین)سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378
48دریافت فایل PDF مقالهخاک دیرینه از نوع کلسی سول در سازند شوریجه، شرق حوضه رسوبی کپه داغششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران1400
49دریافت فایل PDF مقالهمروری بر نقش استیولیت ها به عنوان فرآیندی موثر در هدایت جریان سیال با نگرشی ویژه بر مخازن کربناتهششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران1400
50دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه دیاژنزی رسوبات با دفن کم عمق با تاکید بر توسعه تخلخل و کیفیت مخزنی، سازند آقچگایل، دشت گرگان - گنبد، جنوب شرق حوضه خزرششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران1400
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تغییرات زمانی شاخصهای کیفی آب آبیاری در رودخانه شیرین دره، شمال شرق ایراندومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1400
52دریافت فایل PDF مقالهبرآورد جریان زیست محیطی رودخانه شیرین دره با استفاده از روش های هیدرولوژیکیهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1399
53دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیسو محیط رسوبی سازند سورمه در حوضه خلیج فارسکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
54دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان واقع در روستای شوراب، شرق حوضه رسوبی کپه داغدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
55دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی نهشته های آواری-تبخیری - کربناته کرتاسه پسین،شرق ایران مرکزی،بجستاندومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی پارامترهای مخزنی سازند آپشرون در چاه اکتشافی شماره ی ۲ میدان سردار جنگل واقع در خزر جنوبیدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
57دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیالات درگیر در تعیین دمای تشکیل دولومیت های سازند قلعه دختردر برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی)اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین1394
58دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای جریانی و بررسی کیفیت مخزنی آنها در مخزن بنگستان میدان نفتی کوپالهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
59دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های خوشه سازی MRGC و SOM جهت تعیین الکتروفایسیس های مخزن سروک با استفاده از داده های پتروگرافی و پتروفیزیکی در میدان کوپالهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
60دریافت فایل PDF مقالهریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند سروک در چاه شماره 383 در میدان نفتی اهوازهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی رخساره های رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاریهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
62دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی مهم ترین عوامل دیاژنتیکی مؤثر بر کیفیت مخزنی زون 1 سازند آسماری در میدان نفتی رامینهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
63دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی رخساره های الکتریکی بر اساس داده های پتروفیزیکی سازند های کژدمی و سروک در چاه نمک غربی 1 منطقه بندرعباسشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهبرسی پتروگرافی دولومیت های و تاثیر آن بر کیفیت مخزن سازند آسماری در میدان نفتی منصوریشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
65دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری سکانسی رمپ کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین- کیمریجین) در البرز شرقی و بینالود - شمال شرق ایرانشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
66دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی منصوریشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
67دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرسشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
68دریافت فایل PDF مقالهآنالیز رخساره های جزر و مدی-سبخایی سازند پادها واقع در ارتفاعات ازبک کوه (برش الگو)، شمال شرق طبسشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
69دریافت فایل PDF مقالهتبدیل شلف حاشیه دار به رمپ کربناته در طی رسوبگذاری سازند مزدورانبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
70دریافت فایل PDF مقالهتعیین لیتولوژی سیالات منفذی سازند شوریجه توسط داده های رقومی (خام و ارزیابی شده) نمودارهای ژئوفیزیکی و کاربرد آن در داده های لرزه ای بازتابیپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
71دریافت فایل PDF مقالهمطالعه زمین ریخت شناسی کارست و بررسی پتانسیل آب در سازندهای سخت گستره مشهد-چنارانچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1379

مقالات نمایه شده سیدرضا موسوی حرمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبرخاستگاه سازند سیلیسی-آواری پسته لیق (پالئوسن زیرین) در برش چهچهه شمال شرق ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1397
2دریافت فایل PDF مقالهخاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو شیمی ماسه سنگ هادوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1395
3دریافت فایل PDF مقالهرخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1389
4دریافت فایل PDF مقالهتوزیع الکتروفاسیس های مخزنی در رخساره های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه ناردوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1400
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شمال قوچان (خراسان رضوی) جهت مصارف آشامیدن و صنعتیفصلنامه علوم زمین1400
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاک دیرینه کالکریتی در سازند شوریجه؛ نمونه ای از برش قرقره در شرق حوضه رسوبی کپه داغمجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران1400
7دریافت فایل PDF مقالهتفسیر توالی دیاژنتیکی و ژئوشیمی سازند پروده (ژوراسیک میانی) در بلوک طبس، شرق ایران مرکزیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1399
8دریافت فایل PDF مقالهزیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه خلیج فارسدوفصلنامه رخساره های رسوبی1399
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ژئوشیمیایی ماسه سنگ ها و شیل ها در مطالعه شاخص های آب و هوایی: مثالی از سازند شوریجهدوفصلنامه رخساره های رسوبی1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط تکتونیکی-رسوبی نهشته های ماستریشتین در امتداد یک نگار تطابقی موازی روند زاگرس در شرق ناحیه فارسفصلنامه علوم زمین1399
11دریافت فایل PDF مقالهکانی شناسی اولیه و شرایط محیطی سازند آقچاگیل بر اساس آنالیز ژئوشیمی عنصری در جنوب شرق حوضة خزردوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1399
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خورندگی و رسوب گذاری منابع آب و پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژادفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1399
13دریافت فایل PDF مقالهدیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایرانفصلنامه علوم زمین1398
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی دسته رخساره FSST در توالی های رودخانه ای با مثالی از سازند شوریجهفصلنامه علوم زمین1398
15دریافت فایل PDF مقالهکاربرد زنجیره مارکوف در تفسیر توالیهای رسوبی جهت ارائه مدل ایکنولوژیکی نهشته های کربناته سازند مبارک (البرز مرکزی و شرقی، شمال ایران)دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1398
16دریافت فایل PDF مقالهرخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزیفصلنامه علوم زمین1397
17دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند جیرود در البرز مرکزی، کاربرد در تعیین خاستگاه و جایگاه زمین ساختیدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1397
18دریافت فایل PDF مقالهرسوب شناسی و ژئوشیمی توفا و ارتباط آنها با هیدروشیمی چشمه ها به همراه مثالی از توفای آبگرم کلات- شرق حوضه کپه داغفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1396
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس)فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1396
20دریافت فایل PDF مقالهخاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیافصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1396
21دریافت فایل PDF مقالهاثرمجموعه‌ها و اهمیت محیطی آن‌ها در سازند جیرود، جنوب غرب شاهرود و شمال شهمیرزاد، البرز مرکزیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1396
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره‌ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آب‌ریز تلخاب (غرب استان ایلام)دوفصلنامه رخساره های رسوبی1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی بر اساس مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی و گونه های سنگی و ارتباط آن با ویژگی های بافتی و دیاژنتیکی رخساره های رسوبیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1396
24دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رخساره ها و تفسیر محیطی اثر رخساره های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه داغ، شمال خاوری ایران)دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1396
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در چاه شماره 6 میدان نفتی اهوازدوفصلنامه رخساره های رسوبی1395
26دریافت فایل PDF مقالهکاربرد آنالیز طیفی در چینه نگاری سکانسی و تعیین چرخه های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپالدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1394
27دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی کوارتزیتهای قاعده‌ای گروه میلا (سازند فشم) در البرز مرکزیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1394
28دریافت فایل PDF مقالهانواع افقهای پرفسیل در سازند آیتامیر و پراکندگی آنها در چارچوب چینه‌نگاری سکانسی در تاقدیس امیرآباد ـ شمال ‌شرق مشهددوفصلنامه رخساره های رسوبی1394
29دریافت فایل PDF مقالهرخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامیندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1393
30دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه (نیوکومین) در برش آبگرم، شرق حوضه کپه داغدوفصلنامه رخساره های رسوبی1393
31دریافت فایل PDF مقالهتشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایراندوفصلنامه دیرینه شناسی1393
32دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبیفصلنامه علوم زمین1392
33دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ (درگز)فصلنامه علوم زمین1392
34دریافت فایل PDF مقالهمعرفی رخساره های لرزه ای، رسوبات خلیج فارس در شمال جزیره قشمفصلنامه علوم زمین1392
35دریافت فایل PDF مقالهسنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشته های آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشا، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینهفصلنامه علوم زمین1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان (بارمین آپسین) در نواحی غربی و مرکزی کپه داغ، شمال شرق ایراندوفصلنامه رخساره های رسوبی1392
37دریافت فایل PDF مقالهژیوشیمی عناصر اصلی رسوبات آواری دریای عمان در ناحیه چابهار با تاکید بر منشا، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1392
38دریافت فایل PDF مقالهسنگ نگاری و محیط رسوبی سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارسفصلنامه علوم زمین1391
39دریافت فایل PDF مقالهمجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستانفصلنامه علوم زمین1391
40دریافت فایل PDF مقاله خاک های دیرینه (پالئوسل)، انواع و ویژگی های آن در سازند شوریجه (ژوراسیک پسین- کرتاسه پیشین)، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایرانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1391
41دریافت فایل PDF مقالهارتباط گلاکونیت زایی و کلسیتی شدن با تغییرات نسبی سطح آب دریا در رسوبات سیلیسی آواری- کربناته سازند آیتامیر (کرتاسه میانی)، حوضه کپه داغفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1391
42دریافت فایل PDF مقالهتفسیر محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و منشا نهشته های نیوژن شرق کپه داغ و شرق ایران مرکزیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1391
43دریافت فایل PDF مقالهبرخاستگاه ماسه‎سنگ های ژیوتین- فرازنین در مقطع کوه تیزی (شمال خاور کرمان)، ایران مرکزیفصلنامه علوم زمین1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندیفصلنامه علوم زمین1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی زیست محیطی -رسوب شناسی مناطق ساحلی دریای مکران ایران (جنوب استان سیستان و بلوچستان)دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک1390
46دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
47دریافت فایل PDF مقالهاثر رخساره ها و اهمیت محیطی اثر فسیل ها در سازند آیتامیرحوضه کپه داغفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فرسایش وتولید رسوب حوزه آبخیز ایوانکی با استفاده از مدل­های FSM ، MPSIAC و ایستگاه رسوب سنجیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
49دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه دیاژنز زوج لایه های گل سفید مارن آهکی در سازند آب دراز، شرق حوضه کپه داغدوفصلنامه رخساره های رسوبی1390
50دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1389
51دریافت فایل PDF مقالهErosion and Sedimentation Area of the Ladiz Drainage Basinدوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک1388
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1275 بار

نمودار سالانه مقالات سیدرضا موسوی حرمی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با سیدرضا موسوی حرمی


به اشتراک گذاری صفحه سیدرضا موسوی حرمی

کلیدواژه های مهم در مقالات سیدرضا موسوی حرمی

پشتیبانی