آقای دکتر احمد نوحه گر

Dr. Ahmad Nohegar

گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182197)

171
82
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی