آقای دکتر سعید گیوه چی

Dr. Saeed Givehchi

استادیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182068)

223
22
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی