آقای دکتر سعید گیتی پور

Dr. Saeid Giti pour

استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (397299)

55
15
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی