آقای پروفسور عبدالرضا کرباسی

Prof. Abdolreza Karbassi

استاد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2718)

176
90
1
87

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی