آقای دکتر ناصر رازقی

Dr. Naser Razeghi

استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176399)

1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران