آقای دکتر علی ترابیان

Dr. Ali Torabian

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185086)

105
87
3
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی