آقای دکتر سید مهدی برقعی

Dr. Seyed Mehdi Borghei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313140)

50
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی