ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مسعود آقاجانی

Masoud Aghajani

دانشگاه صنعت نفت اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185826)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مسعود آقاجانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مسعود آقاجانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش در پژوهش و فناوری پتروشیمی : راه پیموده شدهاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهچگونگی طراحی مفهومی یک واحد جداسازی برای فرایندهای تبدیل گازی (GTL) و الفینی با بررسی یک مورد مرتبطاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن M.T.P.اولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پایای راکتور برای پیش بینی رفتار ریفرمر صنعتی در شرکت پتروشیمی فن آوران - ماهشهراولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش بستر سیال شده جهت افزایش ضریب انتقال حرارت در سیکل تغلیظ اسید فسفریکهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
6دریافت فایل PDF مقالهComparison Mathematical Modeling,experimental and Eclipse results of the Process of Gravity Drainage in an Iranian Carbonate Reservoirاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
7دریافت فایل PDF مقالهStudying Effect of Oxidation on Arsenite Adsorption in Aqueous Solutions by Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Compositeچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهمقایسه انواع روش های تزریق همزمان آب و گاز(SWAG , SSWAG , MSWAG با فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فرآیند های تزریق گاز ، تزریق آب و تزریق همزمان آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر الگوهای تزریقی بر فرآیند تزریق همزمان آب و گاز در یکی ازمخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق همزمان آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه فرآیندهای تزریق متناوب آب و گاز و تزریق همزمان آب و گاز دریکی از مخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فرآیند های تزریق گاز ، تزریق آب و تزریق متناوب آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر الگوی چاه های تزریق بر عملکرد فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در یکی ازمخازن شکافدار غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در یکی از مخازن شکافدارغرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
16دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تزریق امتزاجی گاز دریکی ازمیادین نفتی جنوب غرب ایراندومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر در بازیافت نفت از طریق فرآیند تزریق همزمان آب و گازدومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
18دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار رسوب آسفالتین طی فرآیند تزریق گاز نیتروژن در یکی از مخازن نفت سنگین ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
19دریافت فایل PDF مقالهحساسیت سنجی روی پارامترهای موثر در رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه طی فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه،طی فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفت سنگین ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مطالعه رسوب آسفالتین در اطراف یک چاه،طی فرآیند تزریق گاز نیتروژن در یکی از مخازن نفت سنگین ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
22دریافت فایل PDF مقالهمدل‌سازی و ارزیابی تزریق پیوسته آب و متناوب آب - گاز متان و دی اکسید کربن به منظور افزایش بهره‌وری در یکی از مخازن شکافدار نفتی ایرانسومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و تحلیل حساسیت فرآیىد استخراج توسط بخار هیدروکربىی در یک میدان نفت سىگین ایراندومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهArsenite Adsorption from Aqueous Solutions by Polyaniline/Polyvinyl Alcohol Compositeهفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی1390
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و ارزیابی روشهای ازدیاد برداشت تزریق آب داغ، تحریک دورهای با بخار و SAGDاولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد ترک در لوله های انتقال نفت و گاز تحت شرایط خوردگی خستگیدومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1394
27دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رشد ترک خستگی در لوله های X70 انتقال نفت و گاز با کمک نرم افزار انسیسدومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی1394
28دریافت فایل PDF مقالهAdsorptive Desulfurization and Denitrogenation of Model Fuelدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
29دریافت فایل PDF مقالهEffect Of HNO₃ Treatment of Commercial Activated Carbon on Adsorptive Desulfurization of DBT and 4,6-DMDBTدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی1395
30دریافت فایل PDF مقالهPolyurethane Mixed Matrix Membrane for Separation of Carbone dioxide form Methaneهمایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد1395
31دریافت فایل PDF مقالهمروری بر فرآیندهای صنعتی بازیابی گازمایعهمایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد1395
32دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بهینه سازی فرایند تصفیه اتان واحد الفین بکمک نرم افزار Aspen Hysys 8.8هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن1395
33دریافت فایل PDF مقالهانتگراسیون حرارتی در فرایند تصفیه اتان واحد الفین بکمک آنالیز پینچهشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن1395
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل اثر پارامترهای عملیاتی بر راندمان جداسازی در برج جذب فرایند تصفیه اتان واحد الفینهشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن1395
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی مبدل های افزوده شده ناشی از آنالیز پینچ در فرایند تصفیه اتان واحد الفینهشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن1395
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دیوارهای 35 سانتی متری با پیوندکله و راسته با و بدون شناژ (قایم و افقی) تحت بار انفجاردومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی1396
37دریافت فایل PDF مقالهنحوی عملکرد دیوار بنایی یک و نیم آجره با چیدمان بلوکی با و بدون شناژ (قایم و افقی) تحت بار انفجاردومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی دیوار 25 سانتی متری بدون شناژ با چینش کله و راسته و مقایسه آن با دیوار دارای شناژ افقی و قایم تحت بار انفجاردومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شناژ بر روی دیوار بنایی تحت اثز بار انفجاراولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1396
40دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توزیع بازدارنده های تشکیل هیدرات در واحد بازیابی گاز مایعاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
41دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های تثبیت نقطه شبنم گاز و نقطه حباب میعانات گازیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
42دریافت فایل PDF مقالهچالش ها و مزایای تشکیل هیدرات گازی و روش های کنترلاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی1396
43دریافت فایل PDF مقالهساخت و بکارگیری نانو ذرات ZIF-8 عامل دار شده در غشای دو لایه شبکه آمیخته بر مبنای پلی اتر بلاک آمید به منظور جداسازی گازهاچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شناژ بر روی دیوار بنایی تحت اثر بار انفجارششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1396
45دریافت فایل PDF مقالهساخت و بکارگیری نانو ذراتZIF- 8 عامل دار شده در غشای دو لایه شبکه آمیخته برمبنای پلی اتر بلاک آمید به منظور جداسازی گازهاششمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت1396
46دریافت فایل PDF مقالهسنتز؛ شناسایی و بررسی کارایی کاتالیستیه کاتالیزور مزوپوری حاوی MSU در فرایند هیدروکانورژن نرمال هپتانپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران1397
47دریافت فایل PDF مقالهDynamic Simulation of Para-xylene Separation Column of Bou-Ali Sina Petrochemical Companyهمایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1399
48دریافت فایل PDF مقالهEffect of Mesoporosity on the Catalytic Performance of SAPO-31 in the n-Heptane Hydroconversionهمایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی1399

مقالات مسعود آقاجانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 140 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مسعود آقاجانی

تماس با مسعود آقاجانی


به اشتراک گذاری صفحه مسعود آقاجانی

پشتیبانی