آقای دکتر منوچهر وثوقی

Dr. Manouchehr Vosoughi

استاد ،دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176405)

72
26
14
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی