آقای D. Wen

D. Wen

دانشکده مهندسی شیمی و فرایند، دانشگاه لیدز، انگلستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180784)

7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی