ارزیابی کیفیت پساب شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی:تصفیه خانه صاحبقرانیه)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JESJ-45-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1401

چکیده مقاله:

کاربرد پساب شهری در مصارف کشاورزی یکی از گزینه های حل بحران آب است. این در حالیست که عدم قطعیت، ارزیابی کیفیت پساب را به امری چالش برانگیز تبدیل نموده است. سیستم استنتاج فازی یکی از راه های مواجهه با عدم قطعیت در ارزیابی کیفی پساب سیستم های پیچیده است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی سریع و مطمئن کیفیت پساب تصفیه خانه شهری صاحبقرانیه بر پایه سیستم استنتاج فازی به منظور استفاده مجدد در مصارف کشاورزی است. در ابتدا، با استفاده از روش دلفی ۸ پارامتر کیفی پساب شامل کلی فرم مدفوعی، نماتد، pH، TDS، TSS، COD، BOD۵ و نیترات انتخاب شدند. داده های کیفی ۶۰ نمونه پساب تصفیه خانه شهری صابحقرانیه که به صورت ماهانه از سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نمونه برداری شده اند؛ براساس سیستم استنتاج فازی ممدانی مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج سیستم فازی نشان داد که تعداد نمونه هایی که به ترتیب در رده عالی، خوب و بد قرار گرفته اند برابر ۳۹، ۲۰ و ۱ هستند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از سیستم استنتاج فازی ممدانی در ارزیابی کیفیت پساب شهری مفید بوده و می توان آن را به عنوان ابزار اولویت بندی در مدیریت پساب به کار گرفت.

نویسندگان

سید حسام علی حسینی

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

علی ترابیان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرزام بابایی سمیرمی

گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.