آقای پروفسور علی اکبر عظیمی

Prof. Alii Akbar Azimi

استادیار دانشگاه تهران ودانشگاه ازاد اسلامی- واحد اهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176402)

60
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی