خانم دکتر سارا نظیف

Dr. Sara Nazif

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180498)

67
12
55

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی