آقای دکتر رضا کراچیان

Dr. Reza Kerachian

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (2187)

104
24
2
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی