خانم دکتر بنفشه زهرایی

Dr. Banafshe Zahraei

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183701)

96
31
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی