آقای دکتر احمد ابریشمچی

Dr. Ahmad Abrishamchi

استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176394)

61
35
1
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی