آقای دکتر محمدمسعود تجریشی

Dr. Mohammadmasoud Tajrishi

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180138)

17
30
3
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی