آقای دکتر محمدتقی ستاری

Dr. MohammadTaghi Sattari

دانشيار دانشکده كشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318992)

42
39
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی