ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای حمیدرضا صفوی

Hamid Reza Safavi

دانشیار-دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده عمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176400)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی حمیدرضا صفوی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات حمیدرضا صفوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و شبیه سازی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان اصفهان (با تأکید بر آبخوان کوهپایه-سگزی)ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1382
2دریافت فایل PDF مقالهمدل شبیه سازی و بهینه سازی روش پمپاژ- تصفیه در احیاء آبهای زیر زمینی آلوده به هیدروکرن های نفتی (TPH)، مطالعه موردی: آبخوان اسماعیل آبادهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
3دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل تحلیلی محاسبه جریان موثر در رودخانه های شنیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
4دریافت فایل PDF مقالهمدل رگرسیونی احیاء آبهای زیرزمینی آلوده و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیکدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
5دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان برگشتی از شبکه آبیاری نکوآباد به آبخوان دشت نجف‌آباددومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
6دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی مدیریت یکپارچه آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود)دومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
7دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی جریان نفوذی از رودخانه زاینده رود به آبخوان دشت نجف آبادسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
8دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی کیفیت آب قنواتکنفرانس بین المللی قنات1384
9دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی پخشیدگی آلودگیهای نفتی در حین پاکسازی به روش تخلیه دو پمپهچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
10دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیر زمینیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
11دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی با استفاده از منطق فازیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
12دریافت فایل PDF مقالهمدیریت جامع منابع آب در مقیاس حوضه های آبریزدومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی1387
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی کیفی رودخانه ها با استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
14دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیدههشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
15دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی بهره برداری بهینه از سیستم دوسدی متوالیاولین کنفرانس مدیریت منابع آب1383
16دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی کیفیمنابع آبدر هیدروسیستم های پیچیده( آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان)سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
17دریافت فایل PDF مقالهداده کاوی مکانی - زمانی در جهت مدیریت منابع آب در شرایط بحرانیدومین کنفرانس داده کاوی ایران1387
18دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سری های زمانی تک متغیره هیدرولوژیکی با استفاده از سیستم فازی بر پایه شبکه عصبی تطبیقیپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
19دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد روش‌های ماشین‌های بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیکپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
20دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای هواشناسی با استفاده از تکنیک های داده کاوی در پایگاه داده های منابع آبپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
21دریافت فایل PDF مقالهتخمین ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی با استفاده از مدل MODPATH، مطالعه موردی: آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهانپنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
22دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی نوسانات سطح آب زیرزمینی همراه با لحاظ ناحیه ی نیمه اشباع با استفاده از مدل ریاضی و فیزیکی HydroGeoSphereاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل ریاضی و فیزیکی HydroGeoSphere در شبیه سازی یکپارچه منابع آب و تعیین مولفه های بیلان در مقیاس زیرحوضهاولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
24دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحران و آلودگی منابع آب، مطالعه موردی: استان اصفهانهمایش ملی آب با رویکرد آب پاک1389
25دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از مخزن سد با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی با استفاده ازروش های رگرسیون فازی و انفیسدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رودخانه زاینده رود در اندرکنش کیفی با آبخوان کوهپایه - سگزیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهپیاده سازی مدیریت جامع منابع آب در چارچوب یک سیستم پشتیبانی در تصمیمچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
28دریافت فایل PDF مقالهارائه ی راهکار جهت مدیریت بهم پیوسته منابع آب درحوضه آبریز با استفاده از بازتبیین مفهوم مدیریت بهم پیوسته منابع آبچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی دینامیک حوضه ابریز زاینده رود و شبیه سازی سناریوها و سیاستهای اتخاذی از دیدگاه توسعه پایدارچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهمدیریت جامع بحران و نقش آن در کاهش آسیبپذیری تأسیسات و شریانهای حیاتی ناشی از زلزله، مطالعۀ موردی: استان اصفهانکنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی1390
31دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی ANFISششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
32دریافت فایل PDF مقالهطراحی سازه تبدیل جهت انتقال مستقیم رژیم جریان از فوق بحرانی به زیربحرانیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از رویکرد دینامیک سیستم ها در برنامه ریزی جهت توسعه پایدار منابع آب در حوضه آبریز زاینده رودششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
34دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل شبیه سازی حوضه آب ریز زایندهرود با ابزار RIBASIMاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
35دریافت فایل PDF مقالهانتقال آب به حوضه زاینده رود یک انتخاب یا یک ضرورتهمایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)1391
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیکنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
37دریافت فایل PDF مقالهساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
38دریافت فایل PDF مقالهA New Approach for Identification and Priorities of Accident Prone Points in Suburban Transportation Networksنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
39دریافت فایل PDF مقالهUncertainty and Reliability Analysis of Integrated Water Resources Modeling Based on Probabilistic Input Parametersنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
40دریافت فایل PDF مقالهفرآیند تصمیم سازی مبتنی بررتبه بندی سناریو و مشارکت ذینفعان مورد مطالعاتی حوضه آبریززاینده رودهشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
41دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی اقدامات مدیریت مصرف آب شهری، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رودهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
42دریافت فایل PDF مقالهضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب در جهت مقابله با بحران آباولین همایش ملی بحران آب1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر مولفه های هواشناسی و هیدرولوژیکیدومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی1392
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی شاخص خشکسالی منابع آب زیرزمینی GRI با شاخص بارش استاندارد SPIمطالعه موردی: آبخوان کوهپایه سگزیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
45دریافت فایل PDF مقالهارائه شاخص یکپارچه برای ارزیابی خشکسالی مطالعه موردی: زیرحوضه کوهپایه - سگزیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
46دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی به روش الگوریتم هارمونیک مطالعه موردی: زیرحوضه نجف آبادپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی جهت شبیه سازی سطح آب زیرزمینی،مطالعه موردی: آبخوان دشت نجف آبادپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
48دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی هدایت الکتریکی در شرایط کم آبی با استفاده از شبکه عصبی شعاع مبنا، مطالعه موردی: رودخانه زاینده رودپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
49دریافت فایل PDF مقالهتخصیص آب رودخانه با مدل های ورشکستگی مطالعه موردی:رودخانه زاینده رودهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
50دریافت فایل PDF مقالهحل عددی معادلات جریان آبهای زیرزمینی بااستفاده ازروش بدون شبکه SPH و مقایسه باحل تحلیلیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بااستفاده ازوزن دهی مدلهای چندگانه AOGCMهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
52دریافت فایل PDF مقالهنیازسنجی تدوین استانداردهای لازم در زمینهی بازیافت پسابها برای آبیاری کشاورزیهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت پوشش برف روزانه و هشت روزه سنجنده MODIS در بررسی تغییرات سطح پوشش برف ، مطالعه موردی: حوضه آبریز بالادست سد زاینده رودسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
54دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عمق سطح ایستابی آبهای زیرزمینی بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم گروهی ذراتدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
55دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اندرکنش آب های زیرزمینی درجهت مدلسازی تلفیقی منابع آب با استفاده از مدل شبیه ساز برنامه ریزی ژنتیکی ، مطالعه موردی: آبخوان نجف آباددومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
56دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شرایط خشکسالی در چرخه هیدرولوژیک با شاخص های استاندارد شدهدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
57دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شاخص پایداری منابع و مصارف آب در حوضه آبریز زاینده رود تحت سناریوهای برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آبششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
58دریافت فایل PDF مقالهراهکار برون رفت از بحران آب: مدیریت توامان تامین و مصرف آبششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از معیارهای عملکرد و شاخص پایداری قطعی و فازیکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
60دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اطمینان پذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزیکنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1395
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی دانشگاههای کشور در تصفیه فاضلابهای بهداشتی واستفاده مجدد از پسابهای استاندارداولین همایش ملی دانشگاه سبز1395
62دریافت فایل PDF مقالهتوسعه شاخص پایداری فازی در تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه های آبرسانیاولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها1395
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی اصول حکمرانی آب در ایران با تاکید بر اصل شفافیتاولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1396
64دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دو هدفه شبکه های جمع آوری فاضلاب بر مبنای تخطی قیوددومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
65دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی دو هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص قابلیت اطمینان ترکیبیدومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اجرا و تکمیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب در احیای کیفی آب زیرزمینی آبخوان دامنه-داراندومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش های شناور کاهنده تبخیر بر بالانس انرژی مخازن آبسومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
68دریافت فایل PDF مقالهلزوم ارتقای رویکرد حفاظت از محیط زیست در آموزش مهندسیششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران1398

مقالات حمیدرضا صفوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی روشهای «پمپاژ - تصفیه » و «هوادهی » در احیای محلی آبهای زیرزمینی آلودهمجله آب و فاضلاب1384
2دریافت فایل PDF مقالهمدل شبیه سازی کمی - کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینیمجله آب و فاضلاب1386
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی رودخانه ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل طبقه بندی فازیمجله آب و فاضلاب1393
4دریافت فایل PDF مقالهکالیبراسیون و صحت سنجی مدل های کیفی رودخانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی : رودخانه ی زاینده رودمجله ی مهندسی عمران شریف1389
5دریافت فایل PDF مقالهارایه روشی جهت شناسایی و اولویت بندی نقاط مستعد مخاطرات در شبکه های حمل و نقل جاده ای، مطالعه موردی استان اصفهانپژوهشنامه حمل و نقل1395
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اطمینان پذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزیفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1396
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب با استفاده از معیارهای عملکرد و شاخص پایداری قطعی و فازیفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1395
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 30 بار

نمودار تولید سالانه مقالات حمیدرضا صفوی

تماس با حمیدرضا صفوی

شماره تلفن: 03113913826

به اشتراک گذاری صفحه حمیدرضا صفوی

پشتیبانی