آقای دکتر محمدرضا مجدزاده طباطبایی

Dr. MohammadReza MajdZadeh Tabatabaei

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318983)

119
23
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی