حل تحلیلی جریان درآبخوان تحت فشار با اعمال ضریب ذخیره لایه های نیمه نفوذپذیر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 581

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_015

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

اکثر آبخوان های موجود در کشور به علت وجود لایه های رس و سیلت به طور کامل تحت فشار نمی باشند و از لایه های مجاور به صورت نشت تغذیه می شوند .افت در آبخوان تحت فشار نشتی تابعی از ضرایب ذخیره و هدایت هیدرولیکی لایه های نیمه . نفوذپذیر است جهت تعیین افت در آبخوان تحت فشار نشتی علی رغم در اختیار بودن تعدادی از روابط ارایه شده توسط محققان و مهندسین علم آب زیرزمینی، هنوز رابطه جامع و کاربردی مناسب جهت تحلیل های عددی برای براورد نتایج قطعی با اطمینان کافی وجود ندارد. در تحقیق پیش رو، اندرکنش بین آبخوان ها در سامانه آبخوان نشتی با در نظر کرفتن ضریب ذخیره لایه های نیمه نفوذپذیر در سه حالت مختلف زمین شناسی مورد مطالع قرار گرفته است و نتایج با تیوری های پیشین مقایسه می شود .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نجمه ناظری زاده

کارشناس ارشد مهندسی آب زیرزمینی، دانشکده عمران،آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،

محمدرضا مجدزاده طباطبایی

استادیار، دانشکده عمران،آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

علی مریدی

استادیار، دانشکده عمران،آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،