آقای دکتر سیدمهدی ثاقبیان

Dr. SeyedMehdi Saghebian

استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292207)

19
12
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی