آقای دکتر مجتبی صانعی

Dr. Mojtaba Saneie

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (212879)

212
68
43
1
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو ارشد انجمن هیدرولیک ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی