آقای دکتر مجتبی صانعی

Dr. Mojtaba Saneie

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (212879)

214
86
43
1
70

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو ارشد انجمن هیدرولیک ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی