آقای دکتر محمدابراهیم بنی حبیب

Dr. Mohamad Ebrahim Bani habib

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281289)

97
59
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی