فصلنامه مدیریت آب و آبیاری

Journal of Water and Irrigation Management

شریه تخصصی "مدیریت آب و آبیاری" دارای اعتبار علمی - پژوهشی (شماره نامه: ۱۵۹۷۲۷/۳، مورخ ۱۳۹۱/۸/۲ کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است که از بهار سال ۱۳۹۰ منتشر می شود. در این نشریه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه مدیریت منابع آب (سطحی و زیرزمینی)، مدیریت عرضه یا تقاضای آب کشاورزی، مدیریت آب در مزرعه، مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و مدیریت رواناب سطحی به صورت مقاله های پژوهشی، نظری، تحلیلی و مروری به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می گردد.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات