ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر جمال محمدولی سامانی

Dr. Jamal Mohammad Vali Samani

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307104)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
استاد دانشکده کشاورزی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی جمال محمدولی سامانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشکده کشاورزی

مقالات جمال محمدولی سامانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جریانهای یک و دو بعدی در سدهای پاره سنگی در ارتباط با کنترل سیلابسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی آورد رسوب با استفاده از مدل Hartley و روندیابی هیدرولیکی جریانسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین ظرفیت انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهای تأخیری پاره سنگیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ضرایب تخلیه سرریزهای جانبی و نرمال با بار معلق جریانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجهپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات طول خط القعر بر راندمان تخلیه جریان گل آلود از مخازن سدهاپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط مختلف تراوش غیردارسی و مدل ریاضی محاسبه جریان در محیط های متخلخل مستغرقپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زهکشها بر کیفیت آب رودخانه پسیخان بوسیله مدل WASP6 (Water Quality Analysis Simulation Program)اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
9دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی جریان ناپایدار دو بعدی آب در زهکشهای نصب شده در دو عمق مختلفاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش نقطه ای هار در محاسبه عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها (مطالعه موردی سد اکباتان)هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رسوبات از طریق تونل تحتانی سدسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی رسوبگذاری در سدهای تاخیریهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های عدم قطعیت و آنالیز عدم قطعیت برآورد رسوب رودخانه الند با روش LHSهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
14دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی اصلاح عرض آبراهه های با پیچ و خم زیادهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
15دریافت فایل PDF مقالهضریب دبی جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای تاخیری پارهسنگیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
16دریافت فایل PDF مقالهتخمین ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سرریزهای تنظیم و کنترل سطح آب با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش LHS در آنالیزعدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن: مطالعه موردی سدنازلودومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
18دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه ای گروهی فازیدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
19دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازیدومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
20دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی طراحی مخازن پاره سنگی کنترل سیلسیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور1385
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و پیش بینی رشد طولی آن ( مطالعه موردی در حوضه زهان قاین)دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
22دریافت فایل PDF مقالهعدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگدومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب رودخانه پسیخان با استفاده از مدل CE-QUAl-W2 در مورد پارامترهای نیترات و فسفات و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار WASPچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین محل آبگیری جانبی در قوس خارجی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی CCHE_2Dنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت های مدل Seep/w در شبیه سازی دو بعدی نفوذ آب در آبیاری قطره ای و تخمین ابعاد پیاز رطوبتینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
26دریافت فایل PDF مقالهبهبود دقت روش خطوط مشخصه درشبیهسازی پدیده ضربه قوچ با توجه به تغییرات زمانی و مکانی ضریب افتدومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی1387
27دریافت فایل PDF مقالهبرآورد غلظت رسوبات معلق در آب های سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره ایسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
28دریافت فایل PDF مقالهاولویتبندی پروژههای انتقال آب بینحوضهای با وزنهای فازی با استفاده از مجموعههای ماکزیمم و مینیممدومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری1387
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی با استفاده از روش کریجینگهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل پارامتریک عملیات فلاشینگ سد سفیدرود با استفاده از مدل CCHE2Dهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری تکنیک سنجش از دور جهت پایش ذرات رسوبی معلق در آب های سطحیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عدم قطعیت رسوب رودخانه الندهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهتوسعه و کاربرد مدل ریاضی دو بعدی روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی در حالت درون­گذر- روگذرهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
34دریافت فایل PDF مقالهSCE واسنجی خودکار مدل بارش رواناب با استفاده ازاولین کنفرانس مدیریت منابع آب1383
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رسوب زدایی به روش لایروبی محدود بر راندمان تخلیه جریان گل آلود در مخازن سدهااولین کنفرانس مدیریت منابع آب1383
36دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی نوین در بحث آبگیری و انتقال آب از رودخانه ها با استفاده از روش فیلتراسیونششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
37دریافت فایل PDF مقالهعدم قطعیت در برآورد دبی جریان و حساسیت آن به ضریب زبری مانینگششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
38دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان همزمان از درون و روی سدهای پاره سنگی برای کنترل سیلآبششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان پذیری عملیات رسوبزدایی (Flushing) در مخزن سدپلرود بااستفاده از مدل ResConششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
40دریافت فایل PDF مقالهطراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل با استفاده از مدل ریاضی روندیابی هیدرولوژیکیو معادلات جریان در سدهای پارهسنگینخستین همایش منطقه ای آب1385
41دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی آزمایشگاهی توزیعهای دوبعدی سرعت و فشار در جریان همزمان درون و روگذر غیرمستغرق در سدهای پاره سنگی کنترل سیلنخستین همایش منطقه ای آب1385
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملیات مهندسی آبخیزداری بعنوان راهکاری موثر در مقابله با بحران آب مطالعه موردی حوزه آبخیز سد اکباتاناولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
43دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از فلزات با چگالی بالا در مدل های فیزیکی رودخانههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
44دریافت فایل PDF مقالهمدل شبه سه بعدی شبیه سازی جریان در بازه های پیچان رودی رودخانه هانهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهپژوهشی بر پروفیلهای جریان متلاطم درون محیطهای سنگریزنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان غیردائمی درکانالها با استفاده از حل عددی معادلات سنت ونانتنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح در توزیع رسوب سد مخزنی کارردهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو الگوی تفاضل محدود ضمنی برای تحلیل جریانهای غیردائمی دریک کانال ذوزنقهایدومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
49دریافت فایل PDF مقالهتحلیل مکانی بارش با استفاده از ژئواستاتیستیک و سیستم اطلاعات جغرافیاییدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان غیردائمی در بازه ای از رودخانه کارون با زبری های متفاوت با استفاده ازحل عددی معادلات سنت ونانتچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
51دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی بهره برداری از مخازن با استفاده از سیستم هوشمند ترکیبی NF-GMDHچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنگ شدگی و برآمدگی کف کانال با مقایسه حل عددی معادلات دوبعدی ناویر-استوکس و حل تحلیلی جریانششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
53دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکههای عصبی مصنوعی در روندیابی سیل در موارد پیچیده (روندیابی از درون سدهای پارهسنگی و تعیین هیدروگراف خروجی حوضه)اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
54دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی جریان غیرماندگار درون گذر از درون سد پاره سنگی در رودخانه هااولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
55دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل کوهیرنس در بررسی پارامترهای موثر نفوذ شوری در رودخانه بهمنشیردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
56دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی و فیزیکی روند یابی سیلاب از درون و روی سدهای پاره سنگی تاخیریدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیل رفتار متقابل گیاه و جریان جهت تبیین مبانی مدل ریاضی خسارت کشاورزییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
58دریافت فایل PDF مقالهانواع مدل های بررسی رفتار جریانات خروجی از تخلیه کننده هااولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
59دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان های سیلابی در رودخانه ها با در نظر گرفتن دبی-های جانبی در حالت یک بعدی بر اساس الگوی حل HLLاولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
60دریافت فایل PDF مقالهمشخصات جریان در تخلیه ی سطحی پسابهای شور از کانال ذوزنقه ای به آب ساکننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراز رسوبگذاری ناشی از فرسایش رودخانه ها و شیب بستر جریان بر ضریب شدت جریان سرریز مثلثیهمایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیک جریان در کانال با پوشش گیاهی جداره و دانه بندی متغیر در کفهمایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی1392
63دریافت فایل PDF مقالهمدیریت زیست محیطی و بهره برداری از رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار Mike11همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی1392
64دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مشخصات هندسی جریان تخلیه سطحی پسابهای با شناوری منفی از کانال های مستطیلی و ذوزنقه ایسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های کنترل تری_ خشکی در مدل سازی جریان آباولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
66دریافت فایل PDF مقالهجهش هیدرولیکی آزاد در پائین دست دریچه های کشویی موازیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی احتمال وقوع رخداد های انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشاربا توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سددهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع تنش برشی و زاویه تاثیر رخدادهای آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سددهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
69دریافت فایل PDF مقالهساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی درمخزن سددهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
70دریافت فایل PDF مقالهمشخصات آلودگی در تخلیه سطحی پساب های چگال از کانال ذوزنقه ایدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
71دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتفاع بهینه سد پاره سنگی بالادست حوضه در تلفیق با خاکریز ساحلی محدوده مسکونی مطالعه موردی: منطقه بالادست شهرک طالقاندهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
72دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله ی انتقال آلودگی در رودخانه ها به ا زای الگوی زمانی دلخواه منابع آلاینده ی نقطه ای توسط روش تابع گرین 1 در حالت یک بعدیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
73دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو الگوی عددی کرانک- نیکلسون¹ و مک کورمک² برای حل عددی معادله جابه جایی- پراکندگی با لحاظ تاثیر نواحی نگهداشت موقتᶟدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تغییرات دانه بندی در طول کانال برهیدرولیک جریان و ضریب زبریدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
75دریافت فایل PDF مقالهاعمال روش تنظیم تیخونوف در رفع بدحالتی حل مسئله معکوس معادلات سنت ونانت در تخمین زبری مقاطع رودخانهچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
76دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی هیدرودینامیک خلیج گرگان توسط مدل MIKE3 FMچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
77دریافت فایل PDF مقالهPollution Point Source Identification of in Rivers Based on the Backward Probability Method, Case Study River Severnچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کارگذاری استخر اختلاط کامل بر پساب حاصل از واحدهای پرورش ماهی در رودخانه:مطالعه موردی شهرستان سلسلهچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
79دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عددی انتقال آلاینده در رودخانه های طبیعی با لحاظ تأثیر نواحی ماندابیچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
80دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله ی انتقال آلودگی در رودخانه ها به ازای شرط مرزی ورودی با الگوی زمانی دلخواه توسط روش تابع گریندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
81دریافت فایل PDF مقالهتاثیر لحاظ کردن نواحی نگهداشت موقت در معادله جابه جایی- پراکندگی در شبیه سازی انتقال آلاینده در رودخانه هادوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده یک بعدی شکست سد بالگوهای عددی صریحدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
83دریافت فایل PDF مقالهOne-dimensional hydraulic modeling of flow through rockfill dam using exit depth as the boundary conditionدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
84دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی دوبعدی آلودگی رودخانه با استفاده از مدل MIKE21 جهت دستیابی به نحوه پخش آلودگیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
85دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی دوبعدی هیدرولیک رودخانه آتاباسکا برای تعیین الگوی جریان بهمنظور اهداف زیستمحیطیدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
86دریافت فایل PDF مقالهاستخراج یک معادله ریاضی تحلیلی برای محاسبه پراکنش غلظت دررودخانهدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
87دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله جابجایی ـ پراکندگی دوبعدی با لحاظ ترم واکنش و ترم منبعدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
88دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان مناسب برای اجرای حوضچه های تغذیه مصنوعی با استفاده از روش منطق بولین و سیستم اطلاعات جغرافیاییدومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1394
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر ضریب زبری رودخانه بر پارامترهای الگوی جریان با استفاده از مدل MIKE 21 (مطالعه موردی رودخانه آتاباسکا)دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1394
90دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تحلیلی انتشار آلودگی ناشی از منابع آلاینده ی نقطه ای در رود خانه هااولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سیستم منابع آب حوضه بختگان با استفاده از چارچوب تحلیلی DPSIRدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
92دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پارامترهای هندسی رودخانه با استفاده از حل معکوس معادلات سنت- ونانتپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
93دریافت فایل PDF مقالهشبیهسازی تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیک دوبعدی MOHID Waterپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بستن گذرگاه شهیدکلانتری برتراز آب دریاچه ارومیه بااستفاده ازمدل هیدرودینامیک دوبعدی MOHID Waterپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زهابهای کشاورزی برپارامترهای کیفی رودخانه ارس بااستفاده ازمدل عددیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
96دریافت فایل PDF مقالهحل معکوس معادلانت سنت ـ ونانت دریک رودخانه با مقطع کاملا نامنظم به هدف اخذمشخصات هندسی رودخانهپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
97دریافت فایل PDF مقالهاثرسناریوهای مدیریتی بارگذاری منابع آلاینده برای کاهش شوری رودخانه کارونپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی جریان و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود بااستفاده ازمدل MIKE21 و داده های سنجش ازدورپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
99دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچه های تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و AHPپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
100دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معیارهای تاثیرگذاردرشبکه های آبیاری وزهکشی به روش DEMATEL فازیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
101دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد سامانه موجود مجاری سیلابرو، به منظور ارائه راهکارهای کاهش خسارات ناشی از سیلاب شهریدومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1395
102دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی هیدرودینامیک و تغییرات شوری رودخانه کارون در محدوده ملاثانی تا فارسیاتاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
103دریافت فایل PDF مقالهشناسایی منابع افزایش شوری آب رودخانه کاروناولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
104دریافت فایل PDF مقالهSimulation Of Water Level In The Aras River Using Onedimensional Hydrodynamic Modelاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر فرایندهای رسوبی، جریان و مورفولوژی مصب رودخانه سفیدروداولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
106دریافت فایل PDF مقالهInvestigating Urmia Lake Partial Restoration and Ecological Water Level Using MOHID-2D Water Hydrodynamic Modelکنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه1395
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشوردومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار1395
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل موجود شبکه جمع آوری رواناب با استفاده از مدلسازی ریاضیچهارمین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب‌های شهری1395
109دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش QR در تعیین منبع آلاینده در رودخانههفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
110دریافت فایل PDF مقالهتشخیص مکان منبع آلاینده نقطهای و محاسبه بارگذاری منبع آلاینده با استفاده از رهیافت ریاضی در رودخانههفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
111دریافت فایل PDF مقالهمروری بر شناسایی مکان منبع آلاینده نقطه ای در رودخانهدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
112دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش شبه معکوس پذیری در تعیین توزیع منبع آلایندهدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات الگوی جریان و مورفولوژی بستر در اطراف آبشکن های نفوذ ناپذیر و نفوذپذیر با سازه های باندال لایک در شرایط غیر مستغرقدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی استفاده از شاخص ها و تکنیک های مختلف طبقه بندی تصاویر ماهواره ای در استخراج پهنه آبی رودخانه کاروندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
115دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش های هسته ای در اندازه گیری میزان رسوبات بار معلق و بار بستریدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
116دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سازه باندال لایگ گوه ای و مقایسه تغییرات توپوگرافی بستر نسبت به سازه های باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرقشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه ی پخش پساب شورآب شیرین کن در دریای عمان منطقه بندر جاسک با استفاده از مدل عددیMOHID Waterشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
118دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش QR در تعیین منبع آلاینده در رودخانههفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
119دریافت فایل PDF مقالهتشخیص مکان منبع آلاینده نقطه ای و محاسبه بارگذاری منبع آلاینده با استفاده از رهیافت ریاضی در رودخانههفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری آبخوان لاهیجان-چابکسر با استفاده از شاخص GALDITهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
121دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی لاهیجان- چابکسرهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
122دریافت فایل PDF مقالهشناسایی منابع آلاینده متمرکز و گسترده رودخانه ی جاجرود و بررسی تعیین توان خود پالایی آننهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
123دریافت فایل PDF مقالهمروری بر رویکردهای مختلف حل معکوس معادله انتقال در شناسایی منابع آلاینده در رودخانهیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
124دریافت فایل PDF مقالهکاربر سازه باندال لایک باله مثلثی در قوس 180 درجه به منظور حفاظت ساحلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی وتحلیل هیدرولیک جریانو شبیه سازی سازه های محدوده مطالعاتی سد لتیان تا ماملو بااستفاده از مدل hec-rasیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
126دریافت فایل PDF مقالهVulnerability investigation of Lahijan-Chaboksar aquifer using SINTACS indexیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
127دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رویکرد هیدرولوژیکی در تخمین جریان زیست محیطی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کارون، ایستگاه گتوند)یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر عدم تقارن طولی فرمهای بستر تلماسه و شکنج درحضور بستر تخت و شنی بر عمق جریان و پروفیل سطح آب در رودخانه هادومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
129دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی بخش کشاورزی از دیدگاه پدافند غیرعاملچهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1398
130دریافت فایل PDF مقالهتعیین نقاط سیلابی و برآورد حجم رواناب با استفاده از مدل SWMM مطالعه موردی بخشی از منطقه 2 تهرانکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
131دریافت فایل PDF مقالهاثر بهترین روش های مدیریتی و روش های توسعه کم اثر در بهبود کمیت سیلاب های شهری مطالعه موردی بخشی از منطقه 2تهرانکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای معرفی جریان های جانبی غلیظ ورودی به مخازن در مدل دو بعدی هیدرودینامیکی و کیفی CE-QUAL-W2 : مطالعه موردی سد گتوند علیاهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراز سطح آب بر تغییر لایه بندی شوری مخزن گتوند با وقوع حداکثر سیلاب محتملهفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1398
134دریافت فایل PDF مقالهIdentification of pollution source intensity pattern in aquifer-river interactive system using concentration data in river downstreamسومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1398
135دریافت فایل PDF مقالهمقایسه حل تحلیلی معادله انتقال آلودگی در رودخانه با استفاده از تابع گرین برای دامنه محدود و نیمه محدودششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1400
136دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی و ارزیابی عملکرد شبکه پایش آب کشورهفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1400
137دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ضرایب پراکندگی و سرعت در معادله انتقال آلودگی در رودخانه برای دامنه محدود و نیمه محدود و مقایسه آن هاهفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1400
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات بلندمدت تراز شورابه غلیظ مخزن گتوند علیا تحت سناریو انحلال پله ای نمکبیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران1400

مقالات جمال محمدولی سامانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارایه یک رابطه تحلیلی برای ناحیه انتقالی در توزیع سرعت در آبراهه های با پوشش گیاهی انعطاف ناپذیر مستغرقفصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید1387
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد مارون با استفادهاز روش مونت کارلو و روش مربع لاتینفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهپدیده های آشفتگی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی درمخزن سدفصلنامه آب و خاک1394
4دریافت فایل PDF مقالهپدیده های آشفتگی جریان در رسوب شویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی درمخزن سدفصلنامه آب و خاک1395
5دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله ی انتقال آلودگی به ازاء فعالیت چندین منبع آلاینده ی نقطه یی با الگوهای زمانی دلخواه در حالات 1 و 2 بعدی با استفاده از روش تابع گرینمجله ی مهندسی عمران شریف1396
6دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ایدوفصلنامه کشاورزی1379
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل منبع تخلیه بر مشخصات جریان در تخلیه سطحی پساب های با شناوری منفیفصلنامه مهندسی عمران فردوسی1396
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل کانال در تخلیه سطحی جریان چگال از دو مقطع مستطیلی و ذوزنقه ای در محیط های ساکن و همگنمجله آب و فاضلاب1397
9دریافت فایل PDF مقالهاستخراج روابط هیدرولیکی سطح مقطع رودخانه با استفاده از مدل سازی معکوسفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
10دریافت فایل PDF مقالهحل عددی معادله جابه جایی-پراکندگی با لحاظ نواحی نگهداشت موقت در حالت وجود جریان غیر ماندگار در رودخانه ها با مقطع نامنظمفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
11دریافت فایل PDF مقالهحل معکوس معادله جابه جایی - پراکندگی در رودخانه ها جهت شناسایی منبع آلایندهمجله ی مهندسی مکانیک شریف1398
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بخشی سناریو های مختلف احیای دریاچه ارومیه با استفاده از مدل هیدرودینامیکی دوبعدیفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تراز رسوب مخزن بر راندمان رسوبزدایی تحت فشارفصلنامه هیدرولیک1393
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب آب گذری معادل در سدهای پاره سنگی دو لایه افقی و دو لایه عمودیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
15دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوب گذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشتمجله پژوهش آب ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفید رودپژوهش و فناوری محیط زیست1397
17دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله دوبعدی و غیرماندگار انتقال آلودگی برای شرایط اولیه و مرزی دلخواهدوفصلنامه هیدروفیزیک1398
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی هم زمان مکان و توابع شدت چندین منبع آلاینده فعال در رودخانه با استفاده از مدلسازی ریاضیفصلنامه مدل سازی در مهندسی1399
19دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواهمجله ی مهندسی مکانیک شریف1399
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای انتگرالگیری زمانی در حل عددی معادلههای دوبعدی آبهای کمعمقفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1399
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک برای طراحی بهینه شبکه های فاضلابفصلنامه هیدرولیک1386
22دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف صفحات مستغرق در مقابل دهانه آبگیر در قوس ۱۸۰ به منظور تعیین زاویه و ارتفاع بهینه صفحاتفصلنامه هیدرولیک1388
23دریافت فایل PDF مقالهضربه قوچ در لوله های پلی اتیلنفصلنامه هیدرولیک1390
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان در اطراف عرشه پل های مستغرقفصلنامه هیدرولیک1390
25دریافت فایل PDF مقالهکنترل بهینه سیلاب با ترکیب سدهای تاخیری پارهسنگی و خاکریزساحلیفصلنامه هیدرولیک1391
26دریافت فایل PDF مقالهتوزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشتفصلنامه هیدرولیک1392
27دریافت فایل PDF مقالهحل تحلیلی معادله انتقال آلودگی به ازای الگوی زمانی دلخواه منابع آلاینده نقطهای توسط روش تابع گرینفصلنامه هیدرولیک1392
28دریافت فایل PDF مقالهکاربرد و اثربخشی پدافند غیرعامل در برنامه ریزی منابع آب در ایرانفصلنامه مجلس و راهبرد1399
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی طراحی سیستم انتقال آب نیروگاه برق آبی مارون بهبهانفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1388
30دریافت فایل PDF مقالهشناسایی منابع آلاینده چندگانه در رودخانه در دامنه یک بعدی تحت شرایط واقعیفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1400
31دریافت فایل PDF مقالهحل معکوس معادله انتقال آلاینده به منظور شناسایی منابع آلاینده در رودخانه ها تحت شرایط واقعی با استفاده از روش ژئواستاتیستیکفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1399
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی اهمیت مکانی و زمانی ضریب پراکندگی طولی در رودخانه ها در جریان غیرماندگار و غیریکنواختفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1398
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش توسعه کم اثر بشکه ذخیره آب باران در کاهش آب گرفتگی ناشی از وقوع سیلاب شهریفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1396
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معیارهای تاثیرگذار در اولویت بندی برخی شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه رودخانه کرخه با هدف تخصیص آبفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1396
35دریافت فایل PDF مقالهاثر سیلاب ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانه کارون (ملاثانی تا فارسیات)فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1395
36دریافت فایل PDF مقالهمدل یک بعدی انتقال آلاینده در رودخانه های طبیعی با تاکید بر نقش نواحی نگهداشتفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1394
37دریافت فایل PDF مقالهکنترل و مدیریت سیلاب با شبیه ساز توانمند جریان های غیرماندگار در رودخانهفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1394
38دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو رویکرد معکوس شبیه سازی-بهینه سازی و مدل جایگزین انتقال در شناسایی مشخصات منبع آلاینده سیستم های یکپارچه آبخوان-رودخانهفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1400
39دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تجربی ضریب دبی شیار بالادست سد سنگریزه ای با رویه بتنی (با استفاده از مدلهای هیدرولیکی)فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1400
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیک فرآیند رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سدمجله پژوهش آب ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر رسوبگذاری بر ضریب شدت جریان سرریزهای مثلثیمجله پژوهش آب ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد شبکه پایش کیفی رودخانه های کشورفصلنامه مدیریت آب و آبیاری1400
43دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ماکزیمم دمای هوا با استفاده از تصاویر ماهواره نوا - مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه ارومیهفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1383

طرح های پژوهشی جمال محمدولی سامانی

ردیفدریافتعنوان طرحکارفرماسال
1دریافت فایل PDF طرحهیدرولیک سدهای تاخیری پاره سنگی متوالی و کاربرد انسازمان آب و برق خوزستان1383
2دریافت فایل PDF طرحبررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن ۲ . ارزیابی برنامه توسعه پنج ساله ششم از منظر اصول و معیارهای سازگاری با تغییر اقلیممرکز پژوهشهای مجلس1398
3دریافت فایل PDF طرحبررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ ۱. وضعیت بارندگی و مخازن سدهای کشورمرکز پژوهشهای مجلس1398
4دریافت فایل PDF طرحبررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ ۳ . مقایسه پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانیمرکز پژوهشهای مجلس1398
5دریافت فایل PDF طرحمدیریت منابع و اصلاح الگوی مصرف آب در بخش معدن و صنایع معدنی ایران (بخش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1398
6دریافت فایل PDF طرحچالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۷ . بخش کشاورزی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
7دریافت فایل PDF طرحهواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو (۲)مرکز پژوهشهای مجلس1398
8دریافت فایل PDF طرحتحلیلی بر آثار و عوارض تولید خودروهای سواری دیزلی با تاکید بر تجارب جهانیمرکز پژوهشهای مجلس1398
9دریافت فایل PDF طرحدرباره یارانه انرژی در ایران (۴ . تصویر مصرف آب شرب و پیامدهای اصلاح یارانه آب در اقتصاد ایران)مرکز پژوهشهای مجلس1398
10دریافت فایل PDF طرحدرباره یارانه انرژی در ایران (۵ . تصویر مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
11دریافت فایل PDF طرحبررسی اقتصادی تولید پنبه در ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1398
12دریافت فایل PDF طرحبررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور (۱ . بررسی تطبیقی وضع آلودگی هوای کلانشهرهای ایران با کشورهای منتخب)مرکز پژوهشهای مجلس1398
13دریافت فایل PDF طرحبررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور (۲ .آسیب شناسی قوانین آلودگی هوای کشور)مرکز پژوهشهای مجلس1398
14دریافت فایل PDF طرحبررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور (۳ . اصلاح قوانین و مقررات کنترل آلودگی هوا با هدف افزایش اثربخشی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
15دریافت فایل PDF طرحبررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور (۴ . مبارزه با بحران آلودگی هوا از طریق کاهش انتشار آلاینده ها از منابع اصلی: تحلیل هزینه فایده و طراحی نظام مالی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
16دریافت فایل PDF طرحخلاصه مدیریتی بررسی تطبیقی و تقنینی بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای کشورمرکز پژوهشهای مجلس1398
17دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیستمرکز پژوهشهای مجلس1398
18دریافت فایل PDF طرحارزیابی اثربخشی قانونگذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینیمرکز پژوهشهای مجلس1398
19دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۱۸ . بخش هواشناسی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
20دریافت فایل PDF طرحبررسی عوامل، آثار و کانون های توفان های گردوخاک در کشورمرکز پژوهشهای مجلس1398
21دریافت فایل PDF طرحبازنگری در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی، مبتنی بر ویژگی ها و تجارب جهاد سازندگیمرکز پژوهشهای مجلس1398
22دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۲۲ . بخش کشاورزی و منابع طبیعی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
23دریافت فایل PDF طرحانتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا (۲ . ایران)مرکز پژوهشهای مجلس1398
24دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۲۶ . بخش آب)مرکز پژوهشهای مجلس1398
25دریافت فایل PDF طرحپیشنهاد طرح «ارتقای فرهنگ، تقویت ساختار و حفاظت از منابع طبیعی کشور » (با تاکید بر ارزیابی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)مرکز پژوهشهای مجلس1398
26دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»مرکز پژوهشهای مجلس1398
27دریافت فایل PDF طرحچارچوبی هدفمند برای کاهش مصرف آب: پیشنهادی جایگزین برای بازار آبمرکز پژوهشهای مجلس1398
28دریافت فایل PDF طرحخلاصه مدیریتی گزارش: آسیب شناسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1398
تاریخ ایجاد رزومه: 24 آبان 1400 - تعداد مشاهده 123 بار

نمودار سالانه مقالات جمال محمدولی سامانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با جمال محمدولی سامانی

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه جمال محمدولی سامانی

کلیدواژه های مهم در مقالات جمال محمدولی سامانی

پشتیبانی