مدل سازی عددی معادله دیفیوژن با استفاده از طرح حافظ گروه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_027

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از طرح حافظ گروه به حل معادلهی دیفیوژن پرداخته شده است. با توجه به کاربرد و اهمیت بسزایمعادلات دیفرانسیل در کمک به درک و توجیه پدیدههای علمی حل اینگونه معادلات دیفرانسیل نقشی کلیدی در استخراج نتایجدارد. در این روش ابتدا با استفاده از روش عددی خطوط، معادله دیفیوژن را که از نوع معادلات دیفرانسیل جزئی است به دستگاهدیفرانسیل معمولی تبدیل شده و پس از آن با استفاده از طرح حافظ گروه به حل این معادله پرداخته شده است. اساس روش حلارائه شده به این صورت است که با حل سیستم های دینامیکی، یک معادله کلی حاصل می شود که قادر به حل معادلات دیفرانسیلمعمولی خواهد بود. در ادامه با ارائه یک مثال، کارآمدی روش نشان داده شده و سپس حل عددی پیشنهادشده با حل عددی تمامضمنی تفاضل محدود مورد ارزیابی قرار گرفته است و درنهایت با استفاده از شاخص های آماری دقت این روش مورد بررسی قرارگرفته که نتایج دقت بالای این روش را نشان میدهد.

نویسندگان

امیرمحمد سعادت

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهدی مظاهری

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

جمال محمدولی سامانی

استاد گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران