حل عددی مدل انتقال آلاینده در رودخانه تحت شرایط نگهداشت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 139

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_028

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پیش بینی انتقال آلاینده در مدیریت و پیشگیری از آلودگی آبهای سطحی به خصوص رودخانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برای شبیه سازی دقیق تر انتقال آلاینده باید اصلاحاتی در معادله کلاسیک جابه جایی- پراکندگی اعمال کرد و عباراتی برای تاثیر ناحیه نگهداشت به آن اضافه نمود. بااینحال مدلهای ناحیه نگهداشت با فیزیک ناحیه ماندابی مطابقت ندارد. معادله جابه جایی-پراکندگی اصلاح شده با داشتن پارامتر کمتر و کاربرد آسانتر نسبت به دیگر مدلهای ناحیه ماندابی سرآمد است. در این تحقیق،مدلی رایانه ای برای معادله جابه جایی- پراکندگی اصلاح شده، مبتنی بر روش خطوط که یک روش عددی نیمه تحلیلی بوده و با استفاده از طرح حافظ گروه، برای جریان ماندگار و تزریق ناگهانی آلاینده ارائه شده است. این مدل با حل تحلیلی و داده های واقعیمورد صحت سنجی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از دقت کمتر نسبت به حل تحلیلی اما مطلوب مدل در شبیه سازی انتقال آلایندهدارد. باتوجهبه سرعت محاسبات کمتر این روش نسبت به حل تحلیلی. بااین حال، انعطاف پذیری و سرعت توسعه بالاتر، میتواندعاملی باشد تا در بسیاری از مطالعات انتقال آلاینده در رودخانه های طبیعی جایگزین حل تحلیلی باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیرمحمد سعادت

دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مهدی مظاهری

دانشیار گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

جمال محمدولی سامانی

استاد گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران