آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی

Dr. A Yousef Gomrokchi

استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (404582)

28
26
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی