خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 336
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 223
رتبه علمی در کل کشور: 482
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 38
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

برآورد عملکرد پتانسیل و خلاء عملکرد محصولات عمده زراعی در ترکیب کشت شبکه آبیاری قزوین نوشته افشین یوسف گمرکچیبررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران نوشته ابوذر پرهیزکاری و مهرزاد مستشاری محصص و مهرنوش میرزاییتعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور نوشته افشین یوسف گمرکچیاستفاده از شاخص حرارتی در پبش بینی مراحل فنولوژیک رشد آویشن (Thymus) در رویشگاه های طبیعی نوشته احمد اکبری نیاارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی گون زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور نوشته سعید رشوندسازگاری و عملکرد گونه های صنعتی اکالیپتوس در استان بوشهر (دشتستان) نوشته سعید رشوندبررسی تاثیر روند فشار جمعیت انسانی بر محیط زیست مطالعه ی موردی : زیرحوضه شورقزوین نوشته سعید رشونداثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم نوشته مهرزاد مستشاریسنا، رقم جدید عدس مناسب برای کشت بهاره در مناطق سردسیر دیم نوشته حسن بغدادیبیله سوار، رقم جدید عدس دانه درشت و متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی برای کشت در مناطق دیم کشور نوشته حسن بغدادیحیدری، رقم جدید گندم نان برای شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور نوشته سید کریم حسینی بایبرآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند شال نوشته محمدحسین هادی تواتریاثرات الگوی کاشت وتراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (ea mays)در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus retroflexus) نوشته محسن حسینیتعیین زمان بهینه برای پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون (.Olea europaea L) در مناطق مختلف ایران نوشته مجید گلمحمدیبررسی پایداری ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان در اقلیم سرد با استفاده از تجزیه AMMI و GGE بای پلات نوشته سید کریم حسینی بایتعیین شاخص های مدیریت آب در قطب های تولید زیتون در کشور نوشته افشین یوسف گمرکچیتاثیر تیمارهای پرتوتابی UV-C و فراصوت بر انبارمانی میوه چیکو نوشته مصطفی قاسمیبررسی حجم آب کاربردی و بهره وری آب کشاورزی در تولید زیتون در استان قزوین نوشته افشین یوسف گمرکچی و محمد حسین هادی تواتریبرآورد عملکرد کلزا با استفاده از داده های زمینی و سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی منتخب تحت کشت شبکه آبیاری دشت قزوین) نوشته افشین یوسف گمرکچیمناسب ترین نوع، مکان و ارتفاع تله های فرومونی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta و تعیین تعداد نسل های آن با روش روز- درجه نوشته بابک قرایی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

Programming and Managing of Irrigation Networks Under Drought Conditions a Study on Qazvin Network (1388)برنامه عملیات سال ‮‭1356‬ شامل واحد مرکزی و مدیریت ، شرکت سهامی قزوین تک ، شرکت سهامی ماکس (1356)دستورالعمل سبزیکاری در تیر ماه (1348)دانه های روغنی (1346)مقایسه کارهای انجام شده طرح عمران قزوین در سالهای ‮‭46‬_‮‭1347‬ با برنامه تنظیمی برای مرحله اول طرح (1347)موکاری به شیوه جدید: داربستی (1351)نباتات علوفه ای چندساله (1374)بررسی دانه های روغنی : جلد سوم (1348)بررسی بقولات : نخود و عدس (1347)طرز تهیه کشمش مرغوب (1347)سبزیکاری : طریقه کشت پیاز و مراقبت های لازم (1351)عمران قزوین پیشگام گسترش کشاورزی نوین در قطبها (1352)اطلس دشت قزوین (1351)اطلس دشت قزوین (1351)کنف و بیماریهای مهم آن (1361)دستورالعمل فنی-ترویجی طرح تسریع انتقال یافته ها (1385)شپشک انار (1361)نتایج کشت ذرت علوفه ای در دشت قزوین سال ‮‭1361‬ (1361)تخمین و اندازه گیری میزان آب قزوین (1361)تعاونیهای کشاورزی در ژاپن (1364)گزارش اجرای طرح افزایش عملکردگندم آبی سال زراعی ‮‭1368-69‬ (1369)گزارش اجرای طرح افزایش عملکردگندم آبی سال زراعی ‮‭68-69‬ ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین (1375)گزارش نهایی بررسی و شناسایی زنبورهای پارازیتویید تخم سن گندم در استان قزوین‭Study on egg parasitoide of sunnpests in Qazvin province‬ (1377)گزارش نهایی بررسی بیولوژی شپشک سیاه زیتون ‭Saissetia olea (Bern.) (Home. Coccidae) , Black scale‬ ()گزارش طرحهای تحقیقی ترویجی در سال زراعی ‮‭1373 - 74‬ ()زراعت سیب زمینی در دشت قزوین (1357)گزارش از اجرای طرح مشترک جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی استان قزوین، بیماری های مشترک انسان و دام، بهداشت شیر و فرآورده های لبنی، حفظ محیط زیست (1377)هزینه تولید محصولات زراعی در سال ‮‭73 - 72‬ (1372)بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری زدایی عامل بیماری سرطان طوقه و ریشه و چند صفت باغی قلمه های دو رقم انگور تجاری (1385)