خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,135
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,338
رتبه علمی در کل کشور: 246
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

بررسی امکان استفاده از نانو ذرات رس برای کنترل پتانسیل واگرایی خاک های رسی نوشته نادر عباسیاثر مقادیر مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم خرمای کبکاب و زاهدی نوشته حسین دهقانی سانیچبررسی تاثیر درصد گچ وشیب هیدرولیکی بر میزان انحلال پذیری خاکهای رسی گچی نوشته نادر عباسیارزیابی راندمان انتقال و تلفات آب در کانال های انتقال آب با پوشش ژئوممبران HDPE در شبکه های آبیاری زاینده رود، مغان و کرمان نوشته نادر عباسیاستفاده از خاکستر باگاس نیشکر و آهک برای تثبیت خاک های رسی نوشته نادر عباسیتاثیر زهکشی کنترل شده بر دبی زهاب، سطح ایستابی و بهره وری آب در دشت مغان نوشته علیرضا حسن اقلیبررسی عملکرد غشای نانو-پلیمری تولید شده در حذف برخی کاتیون ها و نسبت جذب سدیم از زهاب کشاورزی نوشته علیرضا حسن اقلیتعیین بهره وری مصرف آب در سامانه های آبیاری سطحی و بارانی گندم (مطالعه موردی بهبهان) نوشته جواد باغانی و فریبرز عباسیواکنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی نوشته حسین دهقانیبررسی تجمع املاح در خاک تحت سیستم قطره ای زیرسطحی نوشته حسین دهقانی سانیجارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم کلاسیک و جدید راندمان آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان) نوشته فریبرز عباسیاهمیت تفکیک حسابداری آب سبز-آبی در بیلان آب خاک نوشته حسین دهقانی سانیجبرآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده ازسامانه Google Earth Engine و محصول WaPOR فائو در حوضه مارون - جراحی نوشته حسین دهقانی سانیجتاثیر ایجاد مانع در جویچه های آبیاری بر نفوذپذیری و یکنواختی توزیع آب نوشته فریبرز عباسی*اثر روش آبشویی و نحوه کاربرد آب و زهاب بر شوری زدایی و سدیم زدایی خاک های سنگین نوشته علیرضا حسن اقلیعمق نصب زهکش های زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک؛ چالش‎ها و راهکارها نوشته علیرضا حسن اقلیتحلیل اثر بخشی احداث زهکش حائل بر روند تغییرات پوشش گیاهی (مطالعه موردی زهکش حائل شوره زار دشت قزوین) نوشته علیرضا حسن اقلی و مهدی اکبریاثربخشی تغییر روش آبیاری و آرایش کاشت چغندرقند بر بهره وری آب، عملکرد و راندمان کاربرد آب در دشت میاندوآب نوشته حسین دهقانی سانیجبررسی توابع تولید در تخمین عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ضرایب واکنش عملکرد بومی در ایران نوشته محمد مهدی نخجوانی مقدم و سالومه سپهریکاربرد معیارهای PAW و IWC در مدیریت آبیاری و نقش آن بر توزیع شوری خاک و جذب آب گیاه نوشته مهدی اکبری

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ارزیابی عملکرد فنی سازههای تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین (1397)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد محصول سیب زمینی (1378)گزارش نهایی طرح پژوهشی مقایسه دوروش استفاده از مالییک هیدرازید وسوزاندن ته غده پیاز در افزایش عمر انباری و کنترل جوانه زنی پیاز محلی رامهرمز (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد و کیفیت خربزه (1378)خلاصه گزارشهای پنجاه ونه فقره طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته تامهرماه‮‭1375‬ (1375)گزارش پژوهشی نهایی طرح تثبیت خصوصیات جنین گندم و بررسی تاثیر افزودن آن بر کیفیت نان (1376)گزارش پژوهش نهایی بررسی وچگونگی و میزان انتقال املاح در جریان حرکت آب در خاک با استفاده از مدل هیدرولیکی وریاضی پدیده انتقال و انتشار در منطقه مازندران با تمرکز بر پدیده جابجایی ازت (1375)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی شرایط بهینه فرآیند برگه زردآلو از واریته های غالب منطقه شاهرود و مقایسه آن با روش سنتی موجود (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی و مقایسه پنج نوع ماشین برداشت سیب زمینی بامکانیسم های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح برآورد توان مالبندی مورد نیاز گاوآهن برگرداندار در عمقهای مختلف در زراعت دیم (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثرات شوری، سدیمی و مواد آلی بر مشخصات مکانیکی خاکها ( مقاومت کششی ) (1376)گزارش پژوهش نهایی مطالعه اثر محیط خیس شده بر نفوذ آب در جویچه ها (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه اثرات دونوع زیرشکن ارتعاشی و معمولی بر روی خواص فیزیکی خاک و تعیین توان کششی مصرفی (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح بسته بندی سیب با استفاده از اتمسفر اصلاح شده ‭( M A P )‬ (1377)گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه چند روش اندازه گیری ضریب آبگذری درخاک های ایستگاه تحقیقات رودشت اصفهان (1377)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده و عوامل مهم بیماریزای قارچی پنبه (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی امکان بهینه سازی مرحله تهیه خمیر و تخمیر آن در نان سنتی مشهد جهت کاهش ضایعات (1377)گزارش نهایی طرح بررسی اثر سدیم استیارویل -2- لاکتیلات ‭(SSL) ‬و لیستین بر خصوصیات ریولوژیک و پخت نان غنی شده با آرد سویا و جنین گندم (1378)بررسی و مطالعه ارقام برنج ایران مناسب برای ‭Parboiling‬ (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و تعیین مناسبترین روش عمل آوری خارک پخته از رقم بریم (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه دو روش آبیاری قطره ای و شیاری بر روی عملکرد و کیفیت هندوانه (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی تبدیل روش آبیاری نواری به آبیاری قطره ای در درختان مسن سیب سمیرم (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثر زمان حرارت دادن و نوع حلال بر راندمان استخراج پکتین از ضایعات پرتقال و لیمو (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی روشهای آبیاری بارانی معمولی در منطقه گرگان و گنبد (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی (خاک ورزی مرسوم با سوزاندن بقایا،خاک ورزی مرسوم ،کم خاک ورزی،بدون خاک ورزی) بر عملکرد محصول در تناوب ذرت علوفه ای و جو (1380)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی مشکلات بهره بردای و مدیریت نگهداری از شبکه آبیاری سمت راست نکوآباد زاینده رود اصفهان (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه روشهای آبیاری قطره ای و شیاری بر روی عملکرد های کمی و کیفی گوجه فرنگی (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و ارزیابی عملکرد کششی تراکتورهادر ایران (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی مسایل فنی و بهره برداری از سیستم های انتقال توزیع و کنترل جریان در شبکه آبیاری قزوین (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح امکان استفاده از تغذیه کننده پنوماتیک بجای چرخ و فلک در کمباین وینتر اشتایگر جهت برداشت مکانیزه نخود در شرایط دیم (1379)

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: