خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,292
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,338
رتبه علمی در کل کشور: 250
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تعیین شاخص های مدیریت آبیاری در تولید هلو و شلیل در کشور نوشته فریبرز عباسی و محمدمهدی نخجوانی و سالومه سپهریتحلیل پهنه بندی شاخص بهره وری فیزیکی آب در قطب های تولید چغندرقند در ایران نوشته فریبرز عباسیارائه نقشه راه پایه برای مدرن سازی شبکه های آبیاری در ایران نوشته نادر حیدریMonitoring Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Edible Vegetable Oils Consumed in Iran نوشته F. Shavakhiتوسعه یک سیستم تصمیم یار آبیاری و بررسی انطباق پذیری آن با شرایط شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد نوشته حسین دهقانی سانیج و بهاره جمشیدیارزیابی روش های آمار کلاسیک در تخمین و بازسازی دمای روزانه کشور ایران نوشته قاسم زارعیبررسی اقتصادی آبیاری محدود گندم دیم تحت مدیریت های مختلف زراعی و تعیین قیمت آب در مزارع زارعین استان کرمانشاه نوشته شهرام اشرفیبررسی رابطه تغییرات سطح تالاب شادگان و EC آب تالاب در طی زمان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش های زمین آماری نوشته بهمن یارقلیتعیین حجم آب کاربردی و شاخص بهره وری آب در مزارع تولید خیار در کشور نوشته نادر عباسی و فریبرز عباسی* و سالومه سپهری و محمد مهدی نخجوانی مقدمارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و تاثیر آنها بر خواص فیزیکی شیمیایی آب سیب نوشته رقیه سکوتی فرامکان باز استفاده از محلول اسمزی در فرآیند آبگیری اسمزی سیب زرد لبنانی و بررسی ویژگی های کیفی محصول نوشته حامد فاطمیانارزیابی عناصر معدنی، نیترات و نیتریت در اندام های مختلف گیاه سالیکورنیا (Salicornia persica L.) کشت شده در استان تهران نوشته فروغ شواخی و هما بهمدی و صغری معدنیتاثیر شرایط نگهداری بر پدیده قهوه ای (کشمشی) شدن میوه انار نوشته بهجت تاج الدین و هما بهمدی و صدیقه پردیس کیانارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از پهپاد سمپاش در مقایسه با سمپاش های رایج برای کنترل کرم هلیوتیس گوجه فرنگی نوشته محمود صفری و نیکروز باقریبررسی تاثیر حالت های مختلف ترکیب هوای گرم و پرتوهای فروسرخ بر خشک کردن زردآلو نوشته حمیدرضا گازرتولید و ارزیابی ویژگی های بافت، رنگ، حسی و پخت در پاستای فرمی بدون گلوتن بر پایه آردهای جایگزین گندم نوشته هما Behmadiارزیابی سریع و غیرمخرب مقادیر NPK درخت سیب مبتنی بر تجزیه و تحلیل طیفی برگ نوشته بهاره جمشیدیارزیابی عمکلرد پهپاد سمپاش در کنترل شته کلزا نوشته نیکروز باقری و محمود صفریاثر آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی در شرایط حضور سطح ایستابی شور و کم عمق بر توزیع دوبعدی رطوبت و شوری خاک، ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد ذرت نوشته فریبرز عباسیپیاده سازی راهکارهای فنی در مزارع کلزا و تاثیر آن در بهبود بهره وری آب (مطالعه موردی : شمال استان خوزستان) نوشته علیرضا توکلی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ارزیابی عملکرد فنی سازههای تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین (1397)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثر روشهای مختلف تهیه زمین بر عملکرد محصول سیب زمینی (1378)گزارش نهایی طرح پژوهشی مقایسه دوروش استفاده از مالییک هیدرازید وسوزاندن ته غده پیاز در افزایش عمر انباری و کنترل جوانه زنی پیاز محلی رامهرمز (1374)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه دو روش آبیاری شیاری و قطره ای بر عملکرد و کیفیت خربزه (1378)خلاصه گزارشهای پنجاه ونه فقره طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته تامهرماه‮‭1375‬ (1375)گزارش پژوهشی نهایی طرح تثبیت خصوصیات جنین گندم و بررسی تاثیر افزودن آن بر کیفیت نان (1376)گزارش پژوهش نهایی بررسی وچگونگی و میزان انتقال املاح در جریان حرکت آب در خاک با استفاده از مدل هیدرولیکی وریاضی پدیده انتقال و انتشار در منطقه مازندران با تمرکز بر پدیده جابجایی ازت (1375)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی شرایط بهینه فرآیند برگه زردآلو از واریته های غالب منطقه شاهرود و مقایسه آن با روش سنتی موجود (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی و مقایسه پنج نوع ماشین برداشت سیب زمینی بامکانیسم های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح برآورد توان مالبندی مورد نیاز گاوآهن برگرداندار در عمقهای مختلف در زراعت دیم (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثرات شوری، سدیمی و مواد آلی بر مشخصات مکانیکی خاکها ( مقاومت کششی ) (1376)گزارش پژوهش نهایی مطالعه اثر محیط خیس شده بر نفوذ آب در جویچه ها (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه اثرات دونوع زیرشکن ارتعاشی و معمولی بر روی خواص فیزیکی خاک و تعیین توان کششی مصرفی (1376)گزارش پژوهشی نهایی طرح بسته بندی سیب با استفاده از اتمسفر اصلاح شده ‭( M A P )‬ (1377)گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه چند روش اندازه گیری ضریب آبگذری درخاک های ایستگاه تحقیقات رودشت اصفهان (1377)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی تاثیر روش های آبیاری بارانی و نشتی بر جمعیت آفات مکنده و عوامل مهم بیماریزای قارچی پنبه (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی امکان بهینه سازی مرحله تهیه خمیر و تخمیر آن در نان سنتی مشهد جهت کاهش ضایعات (1377)گزارش نهایی طرح بررسی اثر سدیم استیارویل -2- لاکتیلات ‭(SSL) ‬و لیستین بر خصوصیات ریولوژیک و پخت نان غنی شده با آرد سویا و جنین گندم (1378)بررسی و مطالعه ارقام برنج ایران مناسب برای ‭Parboiling‬ (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و تعیین مناسبترین روش عمل آوری خارک پخته از رقم بریم (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه دو روش آبیاری قطره ای و شیاری بر روی عملکرد و کیفیت هندوانه (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی تبدیل روش آبیاری نواری به آبیاری قطره ای در درختان مسن سیب سمیرم (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثر زمان حرارت دادن و نوع حلال بر راندمان استخراج پکتین از ضایعات پرتقال و لیمو (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی روشهای آبیاری بارانی معمولی در منطقه گرگان و گنبد (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی اثرات روشهای مختلف خاک ورزی (خاک ورزی مرسوم با سوزاندن بقایا،خاک ورزی مرسوم ،کم خاک ورزی،بدون خاک ورزی) بر عملکرد محصول در تناوب ذرت علوفه ای و جو (1380)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی مشکلات بهره بردای و مدیریت نگهداری از شبکه آبیاری سمت راست نکوآباد زاینده رود اصفهان (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه روشهای آبیاری قطره ای و شیاری بر روی عملکرد های کمی و کیفی گوجه فرنگی (1378)گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و ارزیابی عملکرد کششی تراکتورهادر ایران (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح ارزیابی مسایل فنی و بهره برداری از سیستم های انتقال توزیع و کنترل جریان در شبکه آبیاری قزوین (1379)گزارش پژوهشی نهایی طرح امکان استفاده از تغذیه کننده پنوماتیک بجای چرخ و فلک در کمباین وینتر اشتایگر جهت برداشت مکانیزه نخود در شرایط دیم (1379)

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: