خانم دکتر عاطفه پرورش ریزی

Dr. Atefeh Parvaresh-Rizi

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407626)

42
31
2
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی