آقای دکتر صلاح کوچک زاده

Dr. Salah Koochakzadeh

استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407625)

27
45
1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی