اثر آستانه لبه پهن بر روی مشخصات جهش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش واگرا

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJSWR-41-1_008

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1402

چکیده مقاله:

در سازه های کنترل هیدرولیکی، اغلب از لحاظ اقتصادی به صرفه است تا عرض دریچه را به حداقل رسانده و از عرض کامل کانال برای حوضچه آرامش استفاده کرد. بنابراین برای دست یابی به این هدف می توان از مقاطع واگرای تدریجی برای حوضچه آرامش استفاده کرد. از طرفی جهش هیدرولیکی در اینگونه حوضچه ها فاقد وضعیت و مشخصات مناسب جهش کلاسیک می باشد. در این تحقیق امکان بهبود مشخصات جهش هیدرولیکی واگرا به کمک آستانه لبه پهن مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع ۷۹ آزمایش در محدوده اعداد فرود اولیه ۱/۳ تا ۳/۱۰ در یک حوضچه آرامش واگرا انجام گرفت. از آستانه های با ارتفاع های مختلف و موقعیت های متفاوت نسبت به پنجه جهش در حوضچه هایی با زوایای واگرایی ۳ و ۵ درجه استفاده شد. در هر حالت مشخصات اصلی جهش هیدرولیکی شامل نسبت عمق ثانویه، طول نسبی و نیمرخ طولی جهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که نصب آستانه لبه پهن اثری بر نسبت عمق ثانویه جهش ندارد ولی باعث کاهش قابل ملاحظه ای در طول جهش هیدرولیکی می شود. همچنین مشخص شد که با افزایش زاویه واگرایی، اثر آستانه در کاهش طول جهش هیدرولیکی واگرا، افزایش می یابد.

کلیدواژه ها: