آقای دکتر محمدحسین امید

Dr. mohammad hossein omid

گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292009)

52
58
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی