ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

سیدمحمود کاشفی پور

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186066)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمود کاشفی پور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سیدمحمود کاشفی پور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده برگشت حلقه های مئاندر در رودخانه کارونپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و حل عددی دینامیکی پخش، انتشار و انتقال رسوب و آلودگی به کمک روش ترکیبی UQ و FTCSپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی رودخانه بالارود در استان خوزستانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توریسنگی پلکانیپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:رودخانه کارون، ایستگاه پل شالو)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیک شوری آب رودخانه کارون با استفاده از مدل ریاضیاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ضریب پخشیدگی بر مدلسازی کیفی آبهای سطحیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
8دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین پهنه سیلاب در کارون بزرگ ( بازه ملاثانی - اهواز ) با استفاده از نرم افزارهای Hec-Ras و Hec-Georasهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
10دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار معلق رسوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی _ مطالعه موردی ایستگاه اهوازهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
11دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون )هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی در شیب شکنهای پلکانیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییر مورفولوژی رودخانه های مئاندری ( مطالعه موردی رودخانه کارون)هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
14دریافت فایل PDF مقالهانتقال بار کف تحت شرایط جریان غیر ماندگارهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
15دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیرچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات هیدرولیکی پارامترهای پرش در مقاطع واگراچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
17دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ANNs در پیش بینی بار معلق عبوری از ایستگاه فارسیات با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه اهوازچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی افت انرژی در فلوم های گلوبلند با استفاده از شبکه عصبیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
19دریافت فایل PDF مقالهاثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوبنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریعنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از آب رودخانه کرخه جهت استفاده درسیستم های آبیارینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
23دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان بار معلق با استفاده از نرم افزار Alyoudaنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقادیر مختلف آب آبیاری بر روی عملکرد کلزااولین همایش سازگاری با کم آبی1386
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریعچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
27دریافت فایل PDF مقالهواسنجی معادلات سرعت سقوط و ضریب پخشیدگی در برآورد رسوب معلق با استفاده از معادله انتقال پخشسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان ترکیبی بر روی مدل سرریز – دریچهسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
29دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز های جامی شکل با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی-فازیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تغییرات دینامیکی کف رودخانه با استفاده از مدل ریاضیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهتخمین دبی در مدل سرریز – دریچه با استفاده از مدل شبکه های عصبیدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه هاششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
33دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی انتقال رسوب با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی :رودخانه کارون)پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران1389
34دریافت فایل PDF مقالهبراورد بیلان رسوب در بازه های ملاثانی - اهواز و اهواز - فارسیاتهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفههشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت جریان در کنترل جریان غلیظ با مانع در مخازن سدهاهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
37دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تشکیل امواج عمود بر مسیر جریان در بازه دو پل بر رودخانه کارون اهواز به کمک فلوم آزمیشگاهیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
38دریافت فایل PDF مقالهمقایسه انواع مدلهی تلاطم در محاسبه پارامترهی هیدرولیکی و اتلاف انرژی در شیب شکن قائم مستطیلیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات شیب بستر بر میزان کشش آب ساکن در جریان غلیظهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ضریب زبری مانینگ با عمق و سرعت نسبی جریان تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهیهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه برآورد سرعت راس جریانهای غلیظ تحت شرایط شیب ، غلظت و دبی متغیرنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده از مدل FASTER مطالعه موردی پل مشراگهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی رسوب معلق غیرچسبنده در رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه ی کرخهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هیدروگراف و تراز سطح آب برای تخمین ضریب زبری و مقایسه با روابط تجربی موجود در رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه ی کرخهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشش آب ساکن به درون راس جریان های غلیظنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل جریان غلیظ رسوبی با مانع در جریانهای زیربحرانی و فوق بحرانینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
47دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نرم افزار Mike21 در شبیه سازی بالا امدن سطح آب دریا جهت حفاظت مناطق مسکونی ساحلیاولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط دبی - اشل و بررسی تداوم اعتبار انها در رودخانه ماروناولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
49دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اورد رسوب رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روشهای تجربی مطالعه موردی: رودخانه زرداولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هیدروگراف های سیلاب و بررسی روند سیل در پایین دست سد مخزنی مارون تحت تاثیر احداث سداولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
51دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در مدیریت منابع آباولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران1389
52دریافت فایل PDF مقالهبهبود پارامترهای هیدرولیکی جریان در رودخانه های شریانی پساز اعمال طرحهای ساماندهی مطالعه موردی: طرح ساماندهی ساحل رودخانه اعلاء در خوزستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
53دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی آبشستگی پایه پل به کمک تلفیق مدل ریاضی FASTER با مدلهای تجربیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
54دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ضریبنفوذ پذیری به کمکشبکه های عصبی مصنوعی در خاکهای استان خوزستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
55دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش با مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNsسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
56دریافت فایل PDF مقالهتأثیر جریان ترکیبی از سد انحرافی بر عمق ثانویه پرش و ارتفاع سد به منظور آبگیری از رودخانهسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
57دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تغییرات کف رودخانه با استفاده از نرم ا فزار GSTARS3سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
58دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی آبیاری با آب شور مطالعه موردی دشت درویشی استان بوشهرسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
59دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رسوب حوضه با استفاده از مدل اصلاح شده PSIAC و مقایسه آن با آورداندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتریچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
60دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روابط تجربی آبشستگی در براورد عمق آبشستگی کنار پایه پل به کمک مدل ریاضیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهبراورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی ANNsچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان سیلابهای ورودی به سد مخزنی مارون به منظور ارزیابی حجم کنترل سیلاب و تعیین اثر فعالیت حوضه میانی برپایین دست سدچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
63دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عمق آبشستگی پایه پل با استفاده ازتلفیق مدل ریاضی با مدلهای تجربیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تخلیه تحتانی سد انحرافی بر روی طول پرش هیدرولیکیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شکاف تخلیه آب سد بر روی منحنی دبی- اشل عبوری آب از روی سرریز سدششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
66دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی SAR آب رودخانه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و پارامترهای کیفی آب مطالعه موردی: رودخانه قشلاق سنندجسومین همایش ملی عمران شهری1390
67دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارزیابی دقت روش های رگرسیون آماری و فازی جهت برآورد بار رسوبی رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه های کارون و دز)اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
68دریافت فایل PDF مقالهپایداری آبشکنها در قوس با استفاده از ریپ رپاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب رودخانه کرخه وکارون با استفاده از شاخصWQIاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
70دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی کلیفرم (Fecal Coliform درسیستمهای رودخانه ای مطالعه موردی رودخانه کارونهمایش ملی جریان و آلودگی آب1391
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر مشترک فاصله و اندازه بلوکها مانع ها در دراپ مانع دار روی استهلاک انرژیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ابعاد هندسی سرریز لبه تیز نوک اردکی روی ضریب دبیهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرمشترک فاصله و عرض موانع روی طول پرش هیدرولیکی درپایین دست سازه دراپ مانع دارهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
74دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی جریان به کمک ضریب زبری متغیر مطالعه موردی رودخانه کارونهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
75دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اندیسفشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از منطق فازی و سایر خصوصیات فیزیکی خاکنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
76دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی در تبدیلهای خروجی با شیب معکوس و آستانه انتهایینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلفات فسفروفسفات دررواناب سطحی دوروش آبیاری جویچه ای و آبیاری نواری درشمال خوزستان دزفولششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
78دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تلفات نیترات دررواناب سطحی و زهاب زیرزمینی دو روش آبیاری سطحی درمنطقه سبیلی دزفولششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
79دریافت فایل PDF مقالهتخمین هوشمند عمق آبشستگی در گروه پایه های استوانه ای پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر احداث سرریزهایBendway بر تراز آب در پیچانرودیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
81دریافت فایل PDF مقالهابعاد پوشش ریپ رپ مورد نیاز جهت محافظت ازآبشکن هادرقوس 90درجهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی زاویه قرارگیری آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت حفاظت ازابشکن ها درقوس 90درجهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی جریان ثانویه درقوس 90درجه ملایم با حضور سری آبشکن های مستطیلینهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و فاصله قرارگیری آبشکن برپایداری ریپ رپ جهت محافظت ازآبشکن درقوس 90درجهنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
85دریافت فایل PDF مقالهاثر زبری بر توسعه ابتدایی موج حاصل از شکست سدنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
86دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی سه بعدی اثر زبری بر توسعه پیشانی موج حاصل از شکست سدکنفرانس ملی مدیریت سیلاب1392
87دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عمق آبشستگی در پایین دست سازه های شی بشکن در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNsچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش مستطیلی واگراچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
89دریافت فایل PDF مقالهارائه معیار طراحی برای پایداری ریپ رپ در محافظت از آبشکن در قوسهاهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
90دریافت فایل PDF مقالهارائه یک طرح مناسب برای حوضچههای آرامش با تکیه بر معیارهای فنی واقتصادیهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین 1392
91دریافت فایل PDF مقالهاثر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر ضریب مقاومتی جریانپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دبی بر روی ضریب زبری به کمک کالیبراسیون مدل ریاضی یک بعدی مطالعه موردی زاینده رود بازه سدتنظیمی-پل کلهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایمدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایمکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن های دافع بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجهکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آستانه انتهایی بر افت انرژی جریان در سرریزهای پلکانی گابیونیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تیغه های بعد از تخلیه تحتانی سرریز ریزشی بر طول پرش هیدرولیکیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسانات سطح ایستابی در اراضی تحت کشت نیشکر با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-S (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره))همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
99دریافت فایل PDF مقالهبررسیاثر دو پارامتر شیب و مانعهای متوالی بر کنترل غلظت بدنه جریان کدرپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
100دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای هوشمند در اندازه گیری دبی دریچه کشویی مستغرقپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد بیشینه عمق آبشستگی نسبی پیرامون آبشکنهای باندال لایکپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات توپوگرافی بستر در حضور آبشکن نوع باندال لایک و آبشکن صلب درشرایط غیر مستغرقپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
103دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی سرعت جریان اطراف آبشکن ها به کمک مدل FLOW-3Dسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1395
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر ابعاد مخروط آبشستگی در فلاشینگ سدهاچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت هیدروپلیتیک استان خوزستان در مقیاس ملی بر اساس محاسبه شاخصهای بحران آبچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پلدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرشکل شکاف پایه پل در کنترل و کاهش آبشستگی موضعیدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
108دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی کنترل جریان غلیظ در مخازن سدچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجهدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تراکم و آرایش زبری های مصنوعی بر ضرایب زبری بر مقاومت جریاندهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1394
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مانع های متوالی بر کاهش سرعت پیشانی جریان غلیظهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
112دریافت فایل PDF مقالهکم آبیاری و مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در حفظ عملکرد ارقام یونجه- خوزستانچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بستر متحرک و فرسایشی بر مشخصه های پروفیل غلظت جریان غلیظ نمکیپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
114دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پارامترهای کیفی زه آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر)پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
115دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روابط بین هدایت التریکی و بیکربنات با فاکتورهای شیمیایی زه آب کشت و صنعت امیرکبیر با استفاده از آنالیز رگرسیونپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
116دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مطالعات کنترل و کاهش آبشستگی تکیه گاه و پایه پل در دو حالت جریان ماندگار و غیرماندگارپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
117دریافت فایل PDF مقالهمعرفی دستگاه تولید جریان غیرماندگار در کانال های آزمایشگاهیپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ضریب زبری رودخانه در اثر گذشت زمان با استفاده از مدل عددی FASTER(مطالعه موردی : رودخانه کارون)هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر شیب، تراکم و آرایش زبری کف بر روی سرعت و ارتفاع پیشانی جریان غلیظهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
120دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی فاضلاب های ورودی به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهوازیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
121دریافت فایل PDF مقالهازیابی برخی فاضلاب های ورودی به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهوازیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با استفاده از روش سیستم صفحه حبابیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
123دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل عددی هیدرودینامیکی تاثیر تلفات انتقال روی بار رسوب در رودخانه هایازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
124دریافت فایل PDF مقالهابشستگی پیرامون تکیه گاه پل تحت تاثیر هیدروگراف سیلیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن بر خطوط جریان در قوس90 درجهیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر لوله و غیر ماندگاری جریان بر آبشستگی زیرخط لوله عبوری در عرض و بستر جریانیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
127دریافت فایل PDF مقالهکنترل پدیده ی یوتریفیکاسیون آب های سطحی توسط حذف فسفات با لجن تصفیه خانه آبیازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
128دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از پایه استوانه ای در بالادست روزنه روی ابعاد چاله آبشستگی در فلاشینگ تحت فشاریازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل در جریان غیرماندگاریازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
130دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رفتار هیدرولیکی جریان رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS مطالعه موردی: رودخانه جراحی، استان خوزستانهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398

مقالات سیدمحمود کاشفی پور در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی میدانی ضریب حداکثر تقاضا در شبکه های توزیع آب روستایی ( شمال شرق خوزستان )مجله آب و فاضلاب1393
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عوامل محیطی در شبیه سازی عددی کلیفرم در سیستم های رودخانه ایمجله آب و فاضلاب1393
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تأثیر زبری بر روی پروفیل های سرعت و غلظت بدنه جریان غلیظ رسوبیفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1394
4دریافت فایل PDF مقاله بررسی اثر نوع آبشکن بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم درشرایط مستغرقفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارگذاری مانع های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظفصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجهفصلنامه هیدرولیک1398
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن های نوع باندال لایک مستغرق و معمولی بر تغییرات رقوم بستر در قوس 90 درجه ملایمپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 تیر 1398 - تعداد مشاهده 125 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سیدمحمود کاشفی پور

تماس با سیدمحمود کاشفی پور


به اشتراک گذاری صفحه سیدمحمود کاشفی پور

پشتیبانی