آقای دکتر علیرضا شکوهی

Dr. Alireza Shokoohi

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (193507)

56
57
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی