برآورد ارزش اقتصادی نفوذپذیری آب باران توسط جنگلهای دست کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی پارک جنگلی لتیان)

سال انتشار:

1393

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

485

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF01_448

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی نفوذپذیری آن بوده که اثر مهمی در کیفیفت خاک تغذیه گیاهان و میزان رواناب وفرسایش خاک دارد.جنگلها به عنوان سیستمهایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع آب را تنظیم کنند، همواره مطرحبوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا و آمریکا و آفریقای شرقی بر میگردد. نقش جنگل ها در حفاظت از منابع آبی، در کشورهایی که با محدودیت منابع آبی مواجهاند، بسیار پراهمیت است. خدمات و کارکردهای زیست محیطی جنگلها رایگاننیستند و ارزش و بهای اقتصادی به ظاهر ظاهر نهفتهای دارند که بسیار مهماند و در صورتی که این خدمات رایگان تلقیشوند اکوسیستمهای جنگلی ، مورد بهرهبرداری و سودجویی بیرویه قرار میگیرد و تخریب شده یا به کاربریهای دیگرتبدیل می شوند. انسانها غالباً جز رایگان بودن تصور دیگری از کالاها و خدمات زیست محیطی و منابع تفریحی ندارند واین امر، درسطح تصمیم گیری منجربه اتخاذ سیاست های ناپایدار می شود ظاهر کردن و شناساندن ارزش اقتصادی منافعزیست محیطی جنگلها میتواند در حفظ و گسترش آن نقش مهمی ایفا کرده و تأثیر بسزایی در کاهش بیابانزایی مناطقنیمه خشک ایفا کند. ذر تحقیق حاضر با استفاده از روش حفاظت خاک آمریکایی scs ارزش اقتصادی حفاظت آب برای خدمات اکوسیستمی درحالت جنگل کاری در مقایسه با مرتع طبیعی تحت چرا برابر 6،474،283 درسال در هکتارمحاسبه شد. کمی کردن و ارزشگذاری کارکردهای زیست محیطی این جنگلها سبب میشود دیدگاه مسئولان و مردم نسبت بهجنگل تغییر کرده و در حفظ و حراست از اراضی جنگلی بیشتر کوشش کنند. همچنین مسئولان و برنامهریزان را مجاب می-کند تا در برنامه های توسعه ای آینده به کاشت و گسترش عرصه های جنگلی توجه ویژه نمایند.

نویسندگان

سمیه نوین

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی بیابانزدایی

علیرضاشهریاری
علیرضا شهریاری

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

سهیلانوری
سهیلا نوری

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

علیرضا شکوهی

دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری دانشگاه ساری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • پور اغنایی، م. 1380. بررسی اثر تغییرات پوشش گیاهی بر ...
 • علی آزموده، ع. کاویان، ع. سلیمانی، ک. و وهاب زاده، ...
 • کاوسی، س. وفاخواه، م. مهدیان، م.ح. 1391.ارزیابی برخی معادلات نفوذ ...
 • مبرقعی، ن. شرزه‌ای، غ. قدوسی، ج. 1389. نقش بوم سازگان ...
 • ملکی، ع . بهزاد، م و برومند نسب، م. 1383. ...
 • یزدانی، س. و عباسی، ا. 1389. برآورد ارزش اقتصادی منافع ...
 • Benyon, R., England, J., Eastham, J., Polglase, P., White, D., ...
 • De Groot, R.S., M.A. Wilson & R.M.J. Boumans, 2002. A ...
 • اولیا uففرالل یلالمللی _ محیط زییست _ 1 4. Larsson, ...
 • Biao, Z., L. Wenhua, X. Gaodi & X. Yu, 2010. ...
 • Biao, Z., Wenhua, L ., Gaodi, X., and Yu, X. ...
 • Chahinian, N., R. Mouss. P. Andrieux and M. Voltz, 200. ...
 • Dingman, S. L. 20 _ 2. Physical hydrology nd edition, ...
 • Hillel, D. 1998. Environmentl soil physics. Academic press. Sand Diego, ...
 • TsingHua(20 03) The effect of vegetation restoration on soil stable ...
 • )7. Van Dijk, A. I. J. M., Keenan, R. J., ...
 • Vankley, J.K. (20 09): Managing Water Use From Forest Plantations. ...
 • Zhao, C., Z. Feng & Y. Liu, 20 0 3. ...