آقای دکتر حسین خدارحمی

Dr. hossein khodarahmi

استاد- دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178493)

44
25
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی