آقای دکتر غلامحسین لیاقت

Dr. Gholamhossein Liaghat

استاد گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179581)

125
35
1
109
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی