آقای دکتر غلامحسین لیاقت

Dr. Gholamhossien Liaghat

استاد، گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179581)

99
25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی