آقای دکتر حسن مسلمی نائینی

Dr. Hassan Moslemi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240524)

109
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی