آقای حامد دیلمی عضدی

Hamed Deylami

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182455)

41
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی