ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم رویا دارابی

Roya Darabi

دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180576)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رویا دارابی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات رویا دارابی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سیاستی تاثیر گذار برانتخاب روشهای تامین مالیچهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهحسابداری محیط زیستو منابع طبیعیاولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک1391
3دریافت فایل PDF مقالهیکپارچه سازی رو شهای هوش مصنوعی جهت ارائه (گسترش) مدل پیش بینی قیمت سهامدهمین همایش ملی حسابداری ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهروش های مختلف تامین مالی و مبانی نظری ساختار سرمایهدومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابط بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده های ترکیبیدومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری 1392
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین فرصت رشدوپایداری ساختارسرمایه درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراناولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین جریانهای نقدی آزادوهزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراناولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت1393
9دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری1392
10دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری1392
11دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین فرصت رشد شرکت ها و نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شاخص سودآوری و اندازه شرکت بر نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالیششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری بانکداری اسلامیسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
16دریافت فایل PDF مقالهنقش حبابق یمتید ر ا کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
17دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین فرصت های رشد شرکت ها و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 211393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در موجودی ها، فروش نامتقارن و توان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شاخص سودآوری و اندازه شرکت بر نسبت تغییرات بدهی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش بین المللی مدیریت1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرصت های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش بین المللی مدیریت1393
22دریافت فایل PDF مقالهانتظارات مربوط به سودآوری با پایداری اجزای نقدی سود ازدیدگاه سرمایه گذارانهمایش بین المللی مدیریت1393
23دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری پایداری سودهمایش بین المللی مدیریت1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اجزای نقدی و تعهدی سود بر استمرار اجزای نقدی آن و ارائه راهکار برای تثبیت این استمرار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش بین المللی مدیریت1393
25دریافت فایل PDF مقالهپایداری اجزای نقدی سود نسبت به بخش تعهدی سودهمایش بین المللی مدیریت1393
26دریافت فایل PDF مقالهAn overview of the theory of organizational silenceاولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی1393
27دریافت فایل PDF مقالهAn overview of the theoretical Activity-based costingکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی1393
28دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فناوری اطلاعات درتصمیم گیری های حسابداری مدیریتدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
29دریافت فایل PDF مقالهتخصیص بهینه منابع اعتباری درسازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشوربامدل برنامه ریزی آرمانیدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری1393
30دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفهوم حاکمیت شرکتینخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی محیط انحصاری و رقابتی صنایع با مدیریت وجوه نقدنخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1393
32دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصولنخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1393
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دوره وصول مطالبات بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع شیمیایی و داروییاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد1393
34دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیسومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1394
35دریافت فایل PDF مقالهکشف مدیریت سود با استفاده از الگوریتم آدابوستسومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1394
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1394
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استاندارد حسابداری 82 بر سرمایه گذاری شرکتهای بیمهاولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1394
39دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ارتباط افشاء و کیفیت گزارشگری مالیاولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1394
40دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای مدیریت سود و هموارسازی سودسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
41دریافت فایل PDF مقالهاندازه گیری کارایی نسبی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششیدادهها (مطالعه موردی: صنعت بانکداری)سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1394
42دریافت فایل PDF مقالهRelationship Between The Economic Growth and Monetary Policyششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی استاندارد اجاره ایران در برابر استاندارد اجاره بین المللیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
44دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفتششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
45دریافت فایل PDF مقالهحسابداری سرمایه فکری با تأکید بر رویکرد حسابداری منابع انسانیششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
46دریافت فایل PDF مقالهنقش حسابداری مدیریت دربهبود برنامهریزی استراتژیکدرسازمانهاششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
47دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر ضریب واکنش سود:مطالعه تجربی در ایرانششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی1394
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهراندومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران1394
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهراندومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران1394
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره وکیفیت اطلاعات مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران1394
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیرترکیب شاخصه های هیات مدیره درشفافیت و پاسخگویی شرکت هانخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
52دریافت فایل PDF مقالهتاثیردانش مالی هیأت مدیره به عنوان شاخصی ازحاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهراننخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی1395
53دریافت فایل PDF مقالهتفاوت کیفیت گزارش گری از دید حسابرسان با مقایسه استاندارد ضعیف تر در برابر استاندارد قوی تراولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری1394
54دریافت فایل PDF مقالهتقلب و حسابرسی تقلبدومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی1394
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اشتباهات سهوی حسابرسان با استفاده از تخصص حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالیکنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 211394
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت حسابرسی داخلی و نقس حسابرس مستقل بر حق الزحمهحسابرسیکنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 211394
57دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین دقت پیش بینی فروش شرکتها با خطای پیش بینی سود آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
58دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین رشد شرکت و بازده کل سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
59دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری و بازده کل سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
60دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (در صنعت سیمان) با روش مدل الگوریتم ژنتیکدومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
61دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مدل تحلیل پوششی داده ها ورودی ها و خروجی ها (در صنعت سیمان)دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
62دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین اقلام تعهدی غیر اختیاری و بازده کل سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
63دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده کل سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
64دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین دقت پیش بینی فروش شرکتها با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
65دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین دقت پیش بینی فروش شرکتها با خطای پیش بینی سود و ارزش شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دقت پیش بینی فروش بر روی خطای پیش بینی سود و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
67دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین تمرکز مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی1395
68دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درصد سهام شناور آزاد بر روابط سقوط آتی قیمت سهام و گزارشگری مالی غیر شفافهفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1395
69دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت با ارزش آتی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش بین المللی مدیریت نوین در افق 14041395
70دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین ریسک پذیری و ارزش آتی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهمایش بین المللی مدیریت نوین در افق 14041395
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری1395
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری1395
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایرانششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز1395
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
75دریافت فایل PDF مقالهانتخاب سبدی بهینه از پروژه ها با استفاده از مدل تعدیل شده مارکویتز (مطالعه موردی بنیاد تعاون آجا)چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین عملکرد شرکت و حاکمیتی شرکتی (با رویکرد معادلات ساختاری) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
77دریافت فایل PDF مقالهتعیین عددی و تجربی نمودار حد شکل دهی Al 3105 - St14 با استفاده از معیارهای شکست نرمسیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران1395
78دریافت فایل PDF مقالهحساسیت سرمایه گذای به جریان نقدی تحت خوش بینی مدیریتیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد1395
79دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین استقلال کمیته حسابرسی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین کیفیت افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی و ادراک کیفیت حاکمیتی شرکتی (با رویکرد معادلات ساختاری) در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1395
81دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین اعتماد به نفس مدیریت و میزان اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
82دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت بر رابطه ی کیفیت و اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری1395
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اعتبار تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکتهاکنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری1395
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرکمیته حسابرسی بربهبود فرایندگزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارتهرانکنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری1395
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تسهیلات اعطایی و عملکرد اقتصادی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم1395
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر خوشبینی مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1396
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریسک پذیری بانکی در بانکهایی با سطح پایین و سطح بالای عملکرد اقتصادیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری1396
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تسهیلات اعطایی در بانکهایی با سطح پایین و سطح بالای عملکرد اقتصادیدهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت1396
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب شاخصه های هیات مدیره در شفافیت وپاسخگویی شرکت هااولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی1396
90دریافت فایل PDF مقالهتخصص حسابداری کمیته حسابرسی و تاثیر آن بر مدیریت سوداولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی1396
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر مدیریت وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی 1393
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مسوولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین قدرت مدیران و ارزش شرکت هاسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
93دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رابطه سهامداران نهادی بر احتمال آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی1396
94دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نقدشوندگی سهام بر سودپرداختی با استفاده از معیار آمیهوداولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت1396
95دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری ارزش سهام و همزمانی قیمت سهامدومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه1396
96دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین سهامداران عمده و همزمانی قیمت سهام در بازار سرمایهاولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت1396
97دریافت فایل PDF مقالهسرمایه گذاری پایدار،تاثیرگذار و مسیولانهششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری1396
98دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مبانی نظری پایداری مالی و کارایی سرمایه گذاریسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هزینه های اداری و پشتیبانی بر بهای تمام شده خدمات بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیرسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
100دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هزینه های واسطه ای بر بهای تمام شده خدمات بخش آی سی یو بیمارستان دکتر سپیرسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
101دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین محافظه کاری و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
102دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ریسک ، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان هادهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1396
103دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نقدینگی شرکت بر اساس روش ماشین بردار پشتیباندومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1397
104دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نقدینگی شرکت بر اساس روش شبکه عصبیدومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1397
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد تجاری در شرکت پویندگان پزشکی پردیسدومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری1397
106دریافت فایل PDF مقالهارتباط اطمینان بیش از حد مدیریت و ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری1397
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی1397
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندازه صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر تعدیل ریسکدومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار1397
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین پایداری مالی و کارایی سرمایه گذاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار1397
110دریافت فایل PDF مقالهتاثیر احساسات سرمایه گذار و نوسان جریان نقد بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق1397

مقالات رویا دارابی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مخاطرات بازار در قالب رقابت در بازار محصولات بر ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری1395
2دریافت فایل PDF مقالهحسابداری و حسابرسی محیط زیستفصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری1396
3دریافت فایل PDF مقالهجایگاه اخلاق در پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداریفصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1397
4دریافت فایل PDF مقالهوجوه افتراق استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه شورای عالی بیمهفصلنامه پژوهشنامه بیمه1390
5دریافت فایل PDF مقالهرویکرد مدل معادلات ساختاری در تحلیل سه سطحی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانراهبرد مدیریت مالی1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده غیرعادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)راهبرد مدیریت مالی1395
7دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانراهبرد مدیریت مالی1394
8دریافت فایل PDF مقالهرابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایهراهبرد مدیریت مالی1392
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دقت پیش بینی سطح افشا با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچه ها و تکامل تفاضلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی های حسابرسی با مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشوییفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1396
12دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با ترکیب روش های آنالیز مولفه های اصلی و رگرسیون بردار پشتیبانفصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهنقش حسابداران در پیاده سازی اقتصاد مقاومتیماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی1397
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی الگوریتم های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه بندی احتمالی بیزین در پیش بینی بیش اطمینانی مدیران شرکت های بازار سرمایه ایرانمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1398
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارفصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری1396
16دریافت فایل PDF مقالهبومی سازی الگوهای ارزیابی ریسک سیستماتیک برپایه متغیر های مالی و غیر مالیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار1398
17دریافت فایل PDF مقالهارتباط مسئولیت اجتماعی و پاداش هیات مدیرهفصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی1398
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و سود شرکت بر چسبندگی هزینه و محافظه کاری در بازار سرمایه ایران با رویکرد معادلات ساختاریفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 128 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رویا دارابی

تماس با رویا دارابی


به اشتراک گذاری صفحه رویا دارابی

پشتیبانی