آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی قمی

Dr. Mohammad Tabatabaee Ghomi

دانشیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

Researcher ID: (493938)

5
8
4
3
6

آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی قمی، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و هیات تحریریه در فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی بوده و دارای 5 مقاله کنفرانسی و 8 مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور هستند. علاوه بر این آقای دکتر سیدمحمد طباطبایی قمی در انتشار 6 مقاله ISI ودر انجام بیش از 150 پروژه تخصصی در زمینه مهندسی مکانیک نیز مشارکت داشته اند.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • پایان نامه MODELLING AND SIMULATION OF ELASTIC & PLASTIC BEHAVIOUR OF PROPAGATING IMPACT WAVE: Impact-echo and Explosive welding process (Malardaren University, Vasteras, Sweden) - 2011 - انگلیسی
  • کتاب Impact wave process modeling and optimization in high energy rate explosive welding (Malardaren University, Vasteras, Sweden) - 2011 - انگلیسی
  • کتاب اندازه گیری و کنترل کیفیت کاربردی (پژوهشکده توسعه تکنولوژی) - 1391 - فارسی
  • کتاب رهنمودهای مدیریتی-مجموعه مقالات (پژوهشکده توسعه تکنولوژی) - 1384 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی