آقای پروفسور مجتبی صدیقی

Prof. Mojtaba Sadighi

دانشکده مهندسی مکانیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368188)

68
15
99
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی