آقای پروفسور سیدعلی صدوق ونینی

Prof. SeyedAli Sadough Vanini

استاد دانشکده مهندسی مکانیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368183)

12
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی