آقای مهدی تاجداری

Mahdi Tajdari

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183639)

72
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی