آقای دکتر سعید فعلی

Dr. saeed feli

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369861)

32
24
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی